Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Co dělat, když zastupitelstvo projedná jiný než zveřejněný rozpočet?

Zastupitelstvo projednávalo jiný rozpočet obce než ten, jehož návrh byl zveřejněn. Neměli jsme tedy jako občané možnost se na návrh skutečného rozpočtu podívat předem a tedy se na zastupitelstvu kvalifikovaně vyjádřit. Jak se můžeme bránit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 4. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Za projednání jiného rozpočtu, než který byl zveřejněn, může krajský úřad obci uložit pokutu.

Obec musí zveřejnit návrh rozpočtu, o kterém bude jednat

Občané mají právo vyjádřit se k návrhu rozpočtu, který musí být zveřejněn na úřední desce alespoň 15 dnů před jeho projednáváním na zasedání zastupitelstva. Pokud zastupitelstvo jednalo o jiném rozpočtu, než který předtím obec zveřejnila na úřední desce, porušilo zákon (1).

Krajský úřad může uložit pokutu

Krajský úřad za takový postup může uložit pokutu až 1 000 000 Kč. Můžete tedy krajskému úřad zaslat podnět k zahájení řízení o uložení pokuty. Můžete také podat Ministerstvu vnitra podnět k provedení kontroly, na základě kontroly může obci vzniknout povinnost provést nápravu.

Poznámky

§ 11 odst. 3 zákona a § 22a odst. 2 b) č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“)

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty