Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Je rezervované parkování veřejným prostranstvím?

Před domem je rezervované parkování značkou R pro vlastníky pozemků. Je toto parkování veřejným prostranstvím, resp. mohou zde parkovat i ostatní občané?

Tento dotaz byl vyřešen dne 23. 1. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, jedná se o veřejné prostranství za podmínky, že parkovací místo je přístupno každému bez omezení. Pro zajištění jistého parkovacího místa si musí vlastník pozemku zařídit vyhrazené parkování či zamezit přístupu každému na jeho parkovací místo.

Parkovací místo je veřejným prostranstvím

Vlastní-li soukromý vlastník pozemek, který splňuje všechny znaky veřejného prostranství podle zákonné definice, je nutno též akceptovat možnost, že obec takovýto pozemek prohlásí za veřejné prostranství. (1) Definice veřejného prostranství se skládá z demonstrativního vymezení veřejných prostor, kterými jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, ale také další prostory za splnění podmínky „přístupu každému bez omezení“. Veřejné prostranství je definováno bez ohledu na vlastnictví k nemovitostem, kde se veřejné prostranství nachází.

Zařiďte si vyhrazené parkování

Jednou z možností zajištění jistého parkovacího místa, například pro příbuzné, je vyhrazené parkování (koupení značky), kde je postupováno podle zákona o pozemní komunikacích. (2) Jde o povolení zvláštního užívání místní komunikace. Podmínkou pro zřízení vyhrazeného parkování je v souladu se zákonem povolení příslušného silničního správního úřadu vydané s předchozím souhlasem vlastníka dotčené komunikace a rovněž se souhlasem příslušného orgánu policie. Správní řízení o povolení zřízení vyhrazeného parkování je řízení návrhové, zahajuje se na základě podané žádosti fyzické či právnické osoby. V tomto případě pak obec dohlíží na to, aby vlastník mohl placené vyhrazené parkování užívat (může poslat odtahovou službu atp.). 

Omezte přístup veřejnosti

Druhou variantou je parkování na vlastní nemovitosti, kdy se jedná o majetek vlastníka nemovitosti a ten je oprávněn s ním nakládat dle vlastní potřeby. Pokud však splňuje definici veřejného prostranství - zejména „přístup každému bez omezení“, nemá policie oprávnění zasáhnout (ač zde do jisté míry probíhá rušení držby), jelikož vlastník neučinil potřebné kroky k omezení přístupu každému bez omezení. Jinými slovy pokud vlastník nechce nikoho na zahrádce svého domu, musíte jej, za předpokladu, že jde i o veřejné prostranství, oplotit. Musí tedy omezit přístup veřejnosti na své parkovací místo.

Poznámky

(1) § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(2) § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty