Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Může obec omezit nadměrný hluk z autodromu ve dnech pracovního klidu?

Trápí nás nadměrný hluk z nedalekého autodromu. Provozovateli autodromu bylo sice krajskou hygienickou stanicí vydáno povolení k nadlimitnímu zdroji hluku, přesto se nechceme s nadměrným hlukem smířit. Může obec vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou by omezila hluk z autodromu alespoň ve dnech pracovního klidu?

Tento dotaz byl vyřešen dne 21. 11. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Patrně ano za určitých podmínek. Vydání obecně závazné vyhlášky je založeno na splnění několika kritérií. Pokud by byla splněna podmínka přiměřenosti a vyhláška by byla vydána v mezích působnosti obce, bylo by vydání obecně závazné vyhlášky v souladu se zákonem.

Obecně závazná vyhláška regulující hluk na území obce

Pravomoc územních samosprávných celků vydávat v rámci samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky vyplývá ze samotné ústavy, (1) podle které mohou zastupitelstva územních samosprávných celků vydávat tyto právní předpisy v mezích své působnosti. Zákon stanoví, za kterých situací může obec obecně závaznou vyhlášku vydat. (2) Jednou z nich je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Konkrétně tak může stanovit, které činnosti by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo by mohly být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a tyto činnosti může na některých veřejných prostranstvích v obci zakázat.

Otázku dlouhodobě řeší Ústavní soud

Problematika vydávání obecně závazných vyhlášek je často řešena před Ústavním soudem. Z dosavadních nálezů Ústavního soudu (3) vyplývá, že obecně závazné vyhlášky nesmí upravovat práva a povinnosti, které jsou již stanoveny zákonem. Dále se obec prostřednictvím vyhlášky musí zaměřovat jen na řešení místních záležitostí a její regulace musí proporcionálně směřovat ke svému účelu tak, aby minimálně zatěžovala občany dané obce. Konkrétně v otázce hluku je podstatné, aby regulace byla orientována na ochranu veřejného pořádku, nikoli primárně na ochranu před jakýmkoliv nadlimitním hlukem. Ve vyhlášce je vhodné určit například časové a též lokální omezení zákazu s tím, že lze brát ohled i na dny pracovního klidu. Vyhláška by se tak vztahovala jak na podnikatelské záměry provozovatele autodromu, tak na další zdroje zásahů do veřejného pořádku.

Poznámky:

(1) čl. 104 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
(2) § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(3) K této problematice jsou relevantní tyto nálezy: Pl. ÚS 44/06 ze dne 3. 4. 2007, Pl. ÚS 35/06 ze dne 22. 4.2008 a Pl. ÚS 46/06 ze dne 21. 10. 2008.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty