Poradna

Může obec posunout dobu nočního klidu?

Existuje nějaké zmocnění v nařízení o hluku pro obce, že mohou posunout dobu nočního klidu (dobu, po kterou platí noční hlukové limity)?

Tento dotaz byl vyřešen dne 23. 2. 2011. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Aktualizováno 21. 1. 2015

Odpověď poradny

Je třeba poukázat na to, že „noční doba“ upravená v zákoně o ochraně veřejného zdraví a „noční klid“  související s ochranou veřejného pořádku, jsou dva rozdílné pojmy.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, má za cíl ochranu veřejného zdraví, s čímž je spojeno i snižování dlouhodobého hlukového zatížení životního prostředí. Zákon o ochraně veřejného zdraví tedy upravuje ten hluk, který může ohrozit zdraví obyvatelstva a který je dlouhodobý. Pro tyto účely stanovuje nařízení vlády č. 272/2011  Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, hlukové limity pro denní a noční dobu. Noční dobu vymezuje zákon o ochraně veřejného zdraví v § 34, odst. 2, a sice jako dobu od 22.00 – 6.00 hodiny. Cílem zákona o ochraně veřejného zdraví není postihovat jednorázový hluk, který však může narušit veřejný pořádek. Na jednorázový hluk způsobilý narušit veřejný pořádek se vztahuje § 47 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích (dále jen přestupkový zákon). V § 47 jsou upraveny přestupky proti veřejnému pořádku, mimo jiné i přestupek porušení nočního klidu ( § 47, odst. 1, písm. B).

Obec může v samostatné působnosti vydávat v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecně závazné vyhlášky mimo jiné k zabezpečení veřejného pořádku v obci. Obec nemůže upravovat vyhláškou to, co upravuje zákon. Obec tedy nemůže v samostatné působnosti měnit „noční dobu“ upravenou v zákoně o ochraně veřejného zdraví, po kterou by měli platit nižší hlukové limity, protože by tím vybočila z mezí svých pravomocí.  V souladu s § 10 zákona o obcích však může měnit dobu nočního klidu k zabezpečení veřejného pořádku. Obec může v obecně závazné vyhlášce regulovat také to, do kdy mohou být pořádány např. veřejně přístupné kulturní akce pořádané na území obce. Hlukové limity pro denní a noční dobu podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády  č. 272/2011  Sb., by ale zůstaly zachovány. 

K tomu viz i nález Ústavního soudu Pl. ÚS 58/05, který se zabývá některými omezujícími opatřeními v obecně závazné vyhlášce obce k zabezpečení veřejného pořádku.

Pro Vás zajímavý je i nález Ústavního soudu Pl. ÚS 35/06  ze dne 22.04.2008, který se taktéž zabývá obecně závaznou vyhláškou obce.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty