Poradna

Může obec vybírat za užívání veřejného prostranství nájemné i poplatek?

Obec umožňuje užívání obecních pozemků na základě nájemních smluv. Nově obec požaduje kromě nájemného také úhradu poplatku za užívání veřejného prostranství na základě obecně závazné vyhlášky obce. Občané jsou tak povinni hradit dvojí platbu za užívání stejného prostranství současně. Může obec zpoplatnit užívání veřejného prostranství dvakrát?

Tento dotaz byl vyřešen dne 7. 12. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, může. Placení nájemného neosvobozuje od placení místního poplatku.

Placení nájemného za užití pozemku nemůže nájemce osvobodit od placení místního poplatku, neboť každá z těchto plateb vyplývá z jiného právního předpisu. Potvrzuje to i rozhodovací praxe soudů. (1)

V praxi se v některých obecně závazných vyhláškách obcí objevují ustanovení, která v těchto případech osvobozují úplně nebo částečně od placení místního poplatku. Záleží však na úvaze obce, zda takovou výjimku do obecně závazné vyhlášky zakotví.

Poznámky

(1) Viz Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2008, č. j. 9 Ca 57/2007 – 57, rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 9. 1998  sp. zn. 10 Ca 154/98 – 21  a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. července 2009, č.j. 9 Afs 86/2008 – 89.

 

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta