Poradna

Je možné vyhradit diskusi občanů na zastupitelstvu pevný čas?

Usiluji o změnu jednacího řádu tak, aby umožnil co nejširší zapojení občanů do jednání zastupitelstva. Je možné vymezit pro diskusi veřejnosti pevný čas (např. od 17 hodin), případně tento prostor časově omezit (například maximálně na hodinu)? 

Tento dotaz byl vyřešen dne 3. 3. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Je možné vymezit na zasedání pevně daný diskusní blok, vedle toho však musí mít občané také možnost vyjádřit se ke každému z projednávaných bodů, a to ještě před tím, než o něm budou zastupitelé hlasovat.

Právo vyjádřit se ke každému bodu a před hlasováním

Pro vyjadřování veřejnosti na zasedání zastupitelstva platí dvě základní pravidla:

  • Občané musí mít možnost vyjádřit se ke každému z projednávaných bodů (1)
  • Občané musí mít možnost vyjádřit se ještě před tím, než zastupitelé budou o bodu hlasovat (2)

Pokud je splněno výše uvedené, může být občanům vyhrazen ještě samostatný blok na jejich další dotazy a připomínky. V jednacím řádu je však nutné jasně vymezit, že tento diskusní blok není jedinou možností veřejností se vyjádřit, ale pouze doplňující a nadstandartní možností.

Časové omezení pro řečníky

Doporučujeme v jednacím řádu stanovit maximální čas pro každého z řečníků. (3) Takové ustanovení umožňuje vyjádřit se skutečně každému - jinak by se mohlo snadno stát, že čas určený pro vyjádření všech využije např. pouze jeden řečník.

Poznámky

(1) § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 Aps 1/2008-151
(2) Metodické doporučení Ministerstva vnitra k činnosti ÚSC č. 9 - Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí, str. 39-41.
(3) Stanovení maximálního času pro každého z řečníků zmiňuje také Metodické doporučení Ministerstva vnitra „Jednací řády zastupitelstev obcí“ (str. 17). Konkrétní přípustná míra je dle doporučení individuální, měla by však umožnit občanům reálně vyjádřit svá stanoviska. Jako příklad přípustného omezení uvádí Ministerstvo omezení příspěvku jednoho občana na 5 minut.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty