Poradna

Lze napadnout předem připravené zápisy z jednání zastupitelstva?

Zastupitelstvo připraví zápisy z jednání předem a pak je jen schválí. Pokud vzejde ze zasedání něco zásadního, odmítá to tam dopsat. Dá se to nějak napadnout?

Tento dotaz byl vyřešen dne 19. 1. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, jednotliví zastupitelé mohou daný postup napadnout ve formě námitek. Můžete také informovat Ministerstvo vnitra. To může provést kontrolu.

O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. (1) Tento zápis by měl odpovídat skutečnému zasedání, které proběhlo. Není tedy přípustné, aby obec připravila zápis ze zasedání předem.

Proti zápisu může podat člen zastupitelstva námitku (pokud např. něco, co se projednávalo, není v zápisu uvedeno, nebo je uvedeno chybně). Následně musí o námitce rozhodnout nejbližší zasedání zastupitelstva obce. Pokud tedy máte kontakt na některého ze zastupitelů, můžete ho požádat o podání námitek.

Další možností je pak podat Ministerstvu vnitra podnět k výkonu kontroly nad obcí. Ze zasedání si také můžete pořídit záznam a zaslat jej v rámci podnětu jako důkaz.  

Poznámky

(1) ustanovení § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty