Poradna

Lze odložit projednání žádosti na zasedání zastupitelstva?

Podali jsme žádost o projednání určité otázky na zastupitelstvo a přiložili podpisy 0,5 % občanů obce. Zastupitelé tuto otázku sice zařadili na program, ale následně na začátku projednání tento bod odložili. Má se o něm tak rozhodovat na zastupitelstvu, které proběhne víc než 90 dnů po podání naší žádosti.  Smí tak zastupitelstvo postupovat?

Tento dotaz byl vyřešen dne 12. 10. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

V takovém případě nesmí. Můžete podat podnět na Ministerstvo vnitra k výkonu dozoru nebo správní žalobu. Tyto kroky mohou vést ke konstatování nezákonnosti postupu zastupitelstva, nikoli ale k nařízení dřívějšího projednání.

Žádost podepsanou občany musí zastupitelstvo projednat

Občan obce může navrhnout bod projednání zastupitelstva. Pokud návrh podepíše alespoň 0,5 % občanů obce, musí ho zastupitelstvo projednat nejpozději do 90 dnů (1).

Lze odložení věci považovat za projednání?

Zákon sice neřeší otázku, co znamená projednání žádosti, ale podle Metodického doporučení Ministerstva vnitra ČR, se projednáním určité záležitosti rozumí minimálně

  • zařazení na program zasedání (buď jako samostatný bod nebo v rámci „souhrnného“ bodu vyhrazeného k projednávání podnětů a žádostí občanů) 
  • při projednávání bodu je otevřena diskuse, v níž mohou občané vyjádřit své stanovisko 
  • a zastupitelstvo musí tento bod věcně projednat, tedy musí dojít k projednání podstaty věci, nikoli např. k přesunutí na jiné zasedání.

Odsunutí bodu na příští zasedání tedy projednáním není. Zastupitelstvo může bod přesunout jedině v případě, že věcné projednání proběhne do 90 dnů od podání žádosti podepsané občany. Pokud zasedání proběhne později, obec porušila zákon.

Kontrola Ministerstvem vnitra

Zákonnost postupu obcí v samostatné působnosti kontroluje Ministerstvo vnitra. Můžete mu podat podnět k provedení kontroly (2) a případně k pozastavení výkonu usnesení (3), kterým bylo projednání bodu zasedání odloženo. Ministerstvo může také (na základě vašeho podnětu) navrhnout soudu zrušení tohoto usnesení.

Správní žaloba

Dále můžete podat proti odložení správní žalobu ke krajskému soudu (4). Soud může rozhodnout o tom, že zásah byl nezákonný. Pokud by zastupitelstvo v budoucnu opět chtělo odsunout občany navržený bod, mohli byste argumentovat rozhodnutím soudu o nezákonnosti takového postupu.

Poznámky

(1) § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(2) § 129 zákona o obcích
(3) § 124 zákona o obcích
(4) § 82 zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta