Poradna

Mohou zastupitelé schválit dotaci spolku, jehož jsou členy?

Ministerstvo vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace městu. Zastupitelé města následně rozhodli o poskytnutí dotace spolku a uzavřeli se spolkem smlouvu. Někteří z nich jsou přitom zároveň členy spolku. Mohou zastupitelé rozhodovat o dotaci pro vlastní spolek? 

Tento dotaz byl vyřešen dne 10. 10. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Mohou. Mají však povinnost oznámit střet zájmů, jinak mohou dostat pokutu. Nezákonné je až použití dotace v rozporu s jejím účelem – v takovém případě může donor vyžadovat vrácení dotace, může také jít o trestný čin.

Zastupitel musí oznámit střet zájmů

Zastupitelstvo obce rozhoduje mimo jiné o poskytování dotací spolkům (1). Z rozhodování nejsou vyloučeni ani členové tohoto spolku. Zastupitelé tedy rozhodovat o takové dotaci mohou. V případě, že některý z nich je členem dotčeného spolku, musí však možný střet zájmů před hlasováním oznámit (2). Pokud tak neučiní, dopouští se přestupku neoznámení střetu zájmů, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Neoznámení střetu zájmů však není trestným činem.(3)

Podejte podnět

Pokud nebyl střet zájmů oznámen, doporučujeme podat podnět k Městskému úřadu, respektive k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Ten může spáchání přestupku prověřit a případně uložit pokutu.

Dotace musí být užita určeným způsobem

Více nástrojů, jak postup zastupitelů zpochybnit, je pak možno použít v situaci, kdy by dotace byla použita k jinému než určenému účelu. Pokud spolek skutečně užije dotaci jinak, než bylo původně určeno, může být požadováno její navrácení. V takové situaci doporučujeme podat podnět orgánu, který dotaci poskytl – právě ten jí totiž zpravidla může za těchto okolností požadovat zpět.

Mohlo by se také jednat o trestný čin dotačního podvodu (4). V takové situaci doporučujeme podat trestní oznámení na policii nebo na státní zastupitelství.

Vyžádejte si smlouvu a rozhodnutí o poskytnutí dotace

Jakým způsobem byla dotace skutečně použita, zjistíte od orgánu, kterému má spolek povinnost skutečné užití dotace vykazovat. O jaký orgán jde, zjistíte ze smlouvy a rozhodnutí. Oba dokumenty si můžete vyžádat od města na základě žádosti o informace (5). Ze smlouvy a rozhodnutí můžete dále zjistit, za jakých podmínek musí být dotace vrácena, resp. jak se má postupovat v případě nesprávného použití dotace.

Poznámky

(1) § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(2) § 83 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 8 zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
(3) § 23 zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
(4) § 212 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
(5) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty