Poradna

Mohu se na zastupitelstvu vyjadřovat jen k bodům, o kterých zastupitelé hlasují?

Podle starosty se k bodům programu mohu vyjádřit až na závěr zasedání zastupitelstva, ne průběžně. Navíc jen k těm bodům, o kterých zastupitelstvo hlasuje. Má pravdu?

Tento dotaz byl vyřešen dne 23. 5. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ne. Občané obce mají právo vyjadřovat se při jednání zastupitelstva obce ke všem projednávaným věcem, včetně těch, o kterých zastupitelstvo nehlasuje a mají tak pouze informativní charakter. Jednací řád obce však může stanovit, že občanům bude uděleno právo vyjádřit se až na závěr zasedání. Pokud nesouhlasíte se způsobem, jakým je ve vaší obci upravena možnost občanů vyjadřovat se na jednání zastupitelstva, můžete iniciovat změnu jednacího řádu.

Vyjádřit se můžete ke všem projednávaným věcem

Občané obce starší 18 let mají právo vyjadřovat se na jednání zastupitelstva obce k projednávaným věcem. (1) Vyjádřit se tedy můžete ke všem bodům programu a nezáleží na tom, zda se o nich hlasuje, nebo slouží jen k informování zastupitelů či veřejnosti. Rozhodující je skutečnost, že jsou projednávány, resp. zařazeny na program jednání zastupitelstva.

Nahlédněte do jednacího řádu zastupitelstva

Způsob jednání zastupitelstva, včetně toho, jak a kdy se na něm občané mohou vyjadřovat, upravují konkrétní jednací řády zastupitelstva. Ty mohou např. omezit dobu výstupu občana, ale i stanovit, že slovo bude občanovi uděleno vždy k jednotlivým bodům, nebo až na závěr jednání ke všem bodům současně. Důležité však je, aby se občan mohl k projednávaným bodům vyjádřit předtím, než se o nich bude hlasovat. Jinak by toto právo postrádalo smysl. (2)

Vždy tak záleží na formulaci konkrétního jednacího řádu. Je-li v něm např. uvedeno, že občané mají právo se vyjadřovat až na závěr jednání zastupitelstva, je třeba to respektovat.

Pokud nesouhlasíte s tím, jak je toto právo v jednacím řádu Vaší obce upraveno, můžete iniciovat jeho změnu. To lze prostřednictvím žádosti podepsané nejméně 0,5 % občanů obce, kterou směřujte k zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo musí žádost na svém zasedání projednat nejpozději do 90 dnů. (3) Alternativně se můžete obrátit individuálně na některého ze zastupitelů, aby změnu jednacího řádu sám inicioval.

Poznámky

(1) § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o obcích“.
(2) Tamtéž
(3) § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 

Na zpracování této rady se podílela stážistka Barbora Marečková.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty