Poradna

Možnost doplnit program jednání zastupitelstva

V minulosti bylo možné, v části zasedání zastupitelstva nazvané Diskuse, aby se občané zeptali na cokoli, co je zajímalo. Následně však byl tento bod zasedání zastupitelstva vypuštěn a projednávají se tedy jen ty body programu, které byly schváleny už před jeho zahájením. Máme sice možnost obrátit se před zasedáním na některého ze zastupitelů a požádat ho, aby to, co nás zajímá, navrhl zařadit do programu, musíme to však dělat u každé drobnosti? Má zastupitelstvo povinnost zabývat se též podněty, které nejsou v původně stanoveném programu? Z jednacího řádu tato povinnost nevyplývá.

Tento dotaz byl vyřešen dne 11. 5. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích neobsahuje ustanovení, ze kterého by vyplývala povinnost zastupitelstva vést závěrečnou diskusi, kde by měli občané příležitost vystoupit i s jinými podněty, než které se týkají schváleného programu jednání. Domníváme se však, že s takovými podněty může občan obce vystoupit kdykoli v průběhu zasedání zastupitelstva s ohledem na § 94 odst. 2 zákona o obcích, podle něhož: „ O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.“

Není úplně jednoznačné, zda takový návrh může vznést kdokoliv, z důvodové zprávy k zákonu o obcích však vyvozuji, že takový návrh může vznést kterýkoli občan. Pravděpodobně tedy je možné – za splnění podmínky souhlasu zastupitelstva – projednat i jiné body než ty, které byly navrženy předem.

Jestliže však máte v úmyslu projednat něco důležitého, doporučujeme Vám nespoléhat na tuto možnost a pokusit se spíše docílit zařazení na program jednání už před jeho zahájením. Zákon o obcích umožňuje občanům obce dosáhnout zařazení určitého na program jednání v § 16 odst. 2 písm. f) tak, že daný občan obce získá určitý počet podpisů (0,5% občanů obce). Jinak mohou navrhovat body programu připravovaného zasedání pouze členové zastupitelstva, rada obce (popř. starosta, pokud obec nemá radu) a výbory (§ 94 odst. 1 zákona o obcích).

Jestliže je ve Vaší obci možné dosáhnout zařazení určité otázky na program zasedání zastupitelstva prostřednictvím zastupitele, domnívám se, že jde o efektivní způsob, jak docílit projednání určité otázky.

Zmiňujete také otázku, zda se můžete jako občanka obce vyjadřovat k jednotlivým bodům programu. Z § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích vyplývá, že se občané obce starší 18 let mohou vyjadřovat k jednotlivým projednávaným věcem, odpověď na tuto otázku je tedy kladná.

Na okraj bych ještě ráda uvedla, že toto právo může být uplatněno již v průběhu rozpravy zastupitelů (tj. v době, kdy se daný bod programu projednává) a nemůže být odsunuto např. až na závěrečnou diskusi.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta