Poradna

Možnost doplnit program jednání zastupitelstva

V minulosti bylo možné, v části zasedání zastupitelstva nazvané Diskuse, aby se občané zeptali na cokoli, co je zajímalo. Následně však byl tento bod zasedání zastupitelstva vypuštěn a projednávají se tedy jen ty body programu, které byly schváleny už před jeho zahájením. Máme sice možnost obrátit se před zasedáním na některého ze zastupitelů a požádat ho, aby to, co nás zajímá, navrhl zařadit do programu, musíme to však dělat u každé drobnosti? Má zastupitelstvo povinnost zabývat se též podněty, které nejsou v původně stanoveném programu? Z jednacího řádu tato povinnost nevyplývá.

Tento dotaz byl vyřešen dne 11. 5. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích neobsahuje ustanovení, ze kterého by vyplývala povinnost zastupitelstva vést závěrečnou diskusi, kde by měli občané příležitost vystoupit i s jinými podněty, než které se týkají schváleného programu jednání. Domníváme se však, že s takovými podněty může občan obce vystoupit kdykoli v průběhu zasedání zastupitelstva s ohledem na § 94 odst. 2 zákona o obcích, podle něhož: „ O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.“

Není úplně jednoznačné, zda takový návrh může vznést kdokoliv, z důvodové zprávy k zákonu o obcích však vyvozuji, že takový návrh může vznést kterýkoli občan. Pravděpodobně tedy je možné – za splnění podmínky souhlasu zastupitelstva – projednat i jiné body než ty, které byly navrženy předem.

Jestliže však máte v úmyslu projednat něco důležitého, doporučujeme Vám nespoléhat na tuto možnost a pokusit se spíše docílit zařazení na program jednání už před jeho zahájením. Zákon o obcích umožňuje občanům obce dosáhnout zařazení určitého na program jednání v § 16 odst. 2 písm. f) tak, že daný občan obce získá určitý počet podpisů (0,5% občanů obce). Jinak mohou navrhovat body programu připravovaného zasedání pouze členové zastupitelstva, rada obce (popř. starosta, pokud obec nemá radu) a výbory (§ 94 odst. 1 zákona o obcích).

Jestliže je ve Vaší obci možné dosáhnout zařazení určité otázky na program zasedání zastupitelstva prostřednictvím zastupitele, domnívám se, že jde o efektivní způsob, jak docílit projednání určité otázky.

Zmiňujete také otázku, zda se můžete jako občanka obce vyjadřovat k jednotlivým bodům programu. Z § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích vyplývá, že se občané obce starší 18 let mohou vyjadřovat k jednotlivým projednávaným věcem, odpověď na tuto otázku je tedy kladná.

Na okraj bych ještě ráda uvedla, že toto právo může být uplatněno již v průběhu rozpravy zastupitelů (tj. v době, kdy se daný bod programu projednává) a nemůže být odsunuto např. až na závěrečnou diskusi.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty