Poradna

Musí zastupitelé dostat podklady pro zasedání zastupitelstva předem?

Zastupitelé obce mají hlasovat o změně územního plánu obce. Mají právo získat podklady k rozhodování v písemné podobě s dostatečným předstihem před konáním zasedání zastupitelstva obce, aby se mohli dostatečně seznámit s problematikou? Musí jim ji obec poskytnout?

Tento dotaz byl vyřešen dne 7. 12. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, musí. Zastupitelé mají právo obdržet podklady k rozhodování na zasedání zastupitelstva s dostatečným předstihem.

Ze zákona lhůta neplyne

Obecní úřad je povinen předat zastupitelům návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. (1) Zákon však neuvádí, v jaké lhůtě před hlasováním zastupitelstva podklady musí zastupitelům předat. Tato otázka může být upravena v jednacím řádu zastupitelstva, do nějž doporučujeme nahlédnout. (2)

Zastupitelé mohou o informace požádat

Pokud chtějí mít zastupitelé jistotu, že dostanou podklady včas, mohou si o ně aktivně požádat. Zastupitelé mají právo na informace, které souvisejí s výkonem jejich funkce, což jsou podle našeho názoru i informace související s problematikou, o níž se má hlasovat na zasedání zastupitelstva. Informace mohou zastupitelé požadovat po obecním úřadu (který připravuje podklady pro územní plán) a do 30 dní jim je musí obecní úřad poskytnout. (3)

Poznámky:

(1) Ustanovení § 54 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
(2) Nesplnění lhůty uvedené v jednacím řádu však nezpůsobuje nezákonnost přijatého usnesení zastupitelstva, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. května 2010, č. j. 8 Ao 1/2007-94.
(3) Ustanovení § 82 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty