Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Může obec omezit účast veřejnosti na zasedáních zastupitelstva?

Zastupitelstvo obce tvrdí, že se jejich zasedání může jako veřejnost účastnit maximálně 6 občanů. Odůvodňuje to omezenou kapacitou sálu, která vyplývá z kolaudačního souhlasu. Je to v souladu se zákonem?

Tento dotaz byl vyřešen dne 19. 4. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ne. Veřejnost nelze z účasti na konání zastupitelstva vyloučit a to ani z kapacitních důvodů. Vedení obce je v případě potřeby povinno zajistit jiné vhodné prostory tak, aby dodrželo zákonný požadavek veřejnosti zasedání zastupitelstva. Nápravu může nařídit úřad obce s rozšířenou působností či Ministerstvo vnitra.

Obec musí zajistit možnost účasti veřejnosti

Zasedání zastupitelstva je ze zákona veřejné. Veřejnost nelze z účasti na konání zastupitelstva vyloučit (1). Argument zastupitelstva, že podle kolaudačního rozhodnutí je kapacita používané zasedací místnosti omezená a pro veřejnost je k dispozici jen 6 míst, odporuje zásadě veřejnosti zasedání zastupitelstva.

Vedení obce je v případě potřeby povinno zajistit vhodné prostory tak, aby dodrželo zákonný požadavek veřejnosti zasedání zastupitelstva. V zákoně o obcích je explicitně stanoveno, že taková zasedání musí být veřejnosti přístupná. Jako vhodný prostor může sloužit například sál kulturního domu, tělocvična nebo školní jídelna – v závislosti na předpokládaném množství účastníků z řad veřejnosti. Nezbytnost zajistit dostačující prostor je o to naléhavější, pokud zastupitelstvo projednává široce diskutovanou otázku, která dlouhodobě poutá pozornost občanů.

Ministerstvo může provést kontrolu

Pokud vedení obce nesjedná nápravu, lze se obrátit na Ministerstvo vnitra, které vykonává dozor nad činností obcí v samostatné působnosti (2).

Můžete napadnout rozhodnutí zastupitelstva, jež byla na zasedání bez umožnění účasti veřejnosti přijata. Pro porušení požadavku veřejnosti zasedání zastupitelstva mohou tato rozhodnutí být nezákonná. (3)

Ministerstvo vnitra obec nejprve vyzve ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů, pozastaví Ministerstvo vnitra výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti. (4)

Jedná-li se o rozhodnutí městské části, může sjednat nápravu Magistrát města, který vykonává dozor nad opatřeními městských obvodů a městských částí v samostatné působnosti (5).

Poznámky

(1) § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších přepisů (dále jen zákon o obcích)
(2) § 129 zákona o obcích
(3) Tento výklad připouští rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 9.2011, sp. zn. 30 Cdo 1047/2010. Soud vyslovil, že zastupitelstvo mohlo rozhodnout o majetkoprávním úkonu obce spočívajícím v převodu nemovitých věcí jen na svém veřejném zasedání.
(4) § 126 odst. 1 zákona o obcích
(5) § 127 zákona o obcích

Rada vznikla za přispění stážistky Alexandry Mateáskové. 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty