Poradna

Může starosta bez vědomí zastupitelstva vytvořit stavební komisi?

Starosta v naší obci vytvořil stavební komisi, aniž by kohokoli o tomto kroku informoval, o zřízení komise neinformoval ani zastupitelstvo. Podali jsme žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. k otázce, kdo je členem této komise, zda je za tuto činnost odměňován a zda je možné získat z jejího jednání zápisy. Starosta nám odpověděl, že komise nevyhotovila žádné zápisy ze svého zasedání a odmítl nám sdělit i ostatní informace. Máme na tyto informace právo? A může starosta zřídit komisi bez souhlasu a vědomí zastupitelstva?

Tento dotaz byl vyřešen dne 16. 2. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Může. Starosta má pravomoc vytvořit komisi bez vědomí zastupitelstva (pokud v obci je zvolena rada, má tuto pravomoc rada). Pokud však hodlá na komisi převést přenesenou působnost obce, musí tento záměr předem projednat s ředitelem krajského úřadu. Obec je také povinna sdělit informace o komisi podle zákona č.106/1999 Sb.

Starosta může zřídit komisi bez vědomí zastupitelstva

Pravomoc zřídit komisi je primárně svěřena radě obce. (1) V obcích, kde se rada nevolí, však tato pravomoc přechází na starostu - typicky je to případ menších obcí. (2) Starosta tedy má pravomoc komisi vytvořit, nepotřebuje k tomu souhlas zastupitelstva a nemá ani zákonnou povinnost ho informovat. Nicméně informování zastupitelstva považujeme za vhodné a žádoucí.

Starosta měl povinnost informovat krajský úřad

Pokud však starosta hodlá komisi svěřit výkon přenesené působnosti (např. projednávání přestupků dle stavebního zákona), musí tento záměr nejprve projednat s ředitelem krajského úřadu. (3) Doporučujeme se tedy dotázat telefonicky či písemně podle zákona č. 106/1999 Sb. kanceláře ředitele krajského úřadu, zda k tomuto projednání došlo.

Pokud starosta neprojednal tento záměr s ředitelem krajského úřadu, můžete podat Ministerstvu vnitra podnět k provedení kontroly a výkonu dozoru nad obcí.  

Komise musí vést písemné záznamy, pokud řeší přenesenou působnost

Komise obecně nemusejí pořizovat písemná vyhotovení ze svých jednání. Pokud ale komise vykonává přenesenou působnosti, musí si o řízeních vést písemnou dokumentaci. (4) Tu si může kdokoli vyžádat. Vaše žádost o informace tak byla zřejmě odmítnuta neoprávněně a doporučujeme vám podat odvolání. (5) Pokud komise nemá zápisy k dispozici, ačkoli by je mít měla, má povinnost je dodatečně vytvořit. (6)

Máte právo na i na informace o členech komise

Pokud vám bylo odepřeno sdělení informací o jménech členů komise a jejich finančnímu ohodnocení, můžete se odvolat i proti tomuto odepření. Obě tyto informace by vám úřad měl sdělit. (7)

Poznámky

(1) Ustanovení § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(2) Ustanovení § 99, odst. 2 zákona o obcích
(3) Ustanovení § 103, odst. 4, písm. c) zákona o obcích
(4) Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků, str. 28
(5) K obsahu odvolání doporučujeme využít publikaci Průvodce právem na informace, str. 6.
(6) Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 4. 2015, č. j. 6 As 136/2014-41
(7) Pokud jde o sdělení informací o finanční odměně, existuje povinnost je poskytnout s ohledem na § 8b zákona č. 106/1999 Sb., resp. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z 27. 5. 2011č. j. 5 As 57/2010-79.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty