Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Může starosta rozhodnout o přijetí zaměstnance obce?

Starosta obsadil pracovní místo „technika-údržbáře“ členem zastupitelstva, aniž by vyhlásil výběrové řízení. Může takto starosta postupovat?

Tento dotaz byl vyřešen dne 10. 3. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Může, pokud se nejedná o úředníky. Obsazení pracovního místa v obci (s náplní pomocných a manuálních prací) na základě rozhodnutí starosty členem zastupitelstva obce je v souladu se zákonem.

Výběrové řízení

Povinnost vypsat výběrové řízení se nevztahuje na obsazování pracovních míst, jejichž náplní jsou pouze pomocné a manuální práce (jako je např. technik-údržbář). (1) Obsazování takových pracovních míst je plně v rukou starosty obce. (2) Výběrová řízení se vypisují pouze pro zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu správních činností a jsou zařazení do příslušného obecního úřadu – jedná se zejména o úředníky. (3)

Neslučitelnost funkcí

Členové obecního zastupitelstva nemohou vykonávat některé funkce, které stanoví zákon (mluvíme o tzv. neslučitelnosti funkcí). Jde však vždy o situace, kdy je člen zastupitelstva zařazen do konkrétního obecního úřadu, kde se podílí na výkonu správních činností. (4) Vykonávat pracovní činnost v zaměstnaneckém poměru nebo podnikat však mohou členové zastupitelstva bez omezení.

Poznámky

(1) § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 312/2002 Sb., o zaměstnancích územních samosprávných celků, v platném znění.
(2) § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
(3) Jde o pracovní místa, jejichž obsazování je regulováno zákonem č. 312/2002 Sb.
(4) § 5 odst. 2 a 3 zákona č. 419/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty