Poradna

Může starosta zaměstnat manželku na městském úřadě?

Je v souladu se zákonem, aby starosta zaměstnal svoji manželku jako účetní obce?

Tento dotaz byl vyřešen dne 16. 6. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano. Česká právní úprava nezakazuje, aby starosta obce zaměstnal svoji manželku (či kteroukoliv jinou osobu blízkou) v úřednické, ani jiné pracovní pozici.

Zaměstnanci obce

V pracovním poměru se vůči obci mohou nacházet zaměstnanci, jejichž pracovní poměr se řídí pouze zákoníkem práce (1), a dále potom úředníci, na které dopadá ještě zákon o úřednících územních samosprávných celků. (2) Účetní obce je přitom zaměstnancem (není úředníkem) a vztahuje se na ni pouze zákoník práce. Ten přitom zaměstnávání příbuzných nezakazuje, a proto lze konstatovat, že zaměstnání starostovi manželky obcí není v rozporu se zákonem. Zákon přitom nezakazuje zaměstnávání příbuzných ani na úřednických pozicích.

Služební zákon

Jediným českým zákonem, který zaměstnávání příbuzných upravuje, je zákon o státní službě (3). Ten se však vztahuje pouze na pracovní poměr úředníků státu (na úředníky obcí a krajů se vztahuje výše zmíněný zákon o úřednících územních samosprávných celků).

Podle služebního zákona nesmí být úředníci, kteří jsou navzájem osobami blízkými (4) zařazení tak, aby byl jeden přímo podřízen druhému nebo podléhal jeho finanční či účetní kontrole.

Poznámky

(1) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
(2) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění.
(3) Ustanovení § 43 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
(4) Osobou blízkou se rozumí především příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo registrovaný partner. Plnou definici obsahuje ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta