Poradna

Může starosta zaměstnat manželku na městském úřadě?

Je v souladu se zákonem, aby starosta zaměstnal svoji manželku jako účetní obce?

Tento dotaz byl vyřešen dne 16. 6. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano. Česká právní úprava nezakazuje, aby starosta obce zaměstnal svoji manželku (či kteroukoliv jinou osobu blízkou) v úřednické, ani jiné pracovní pozici.

Zaměstnanci obce

V pracovním poměru se vůči obci mohou nacházet zaměstnanci, jejichž pracovní poměr se řídí pouze zákoníkem práce (1), a dále potom úředníci, na které dopadá ještě zákon o úřednících územních samosprávných celků. (2) Účetní obce je přitom zaměstnancem (není úředníkem) a vztahuje se na ni pouze zákoník práce. Ten přitom zaměstnávání příbuzných nezakazuje, a proto lze konstatovat, že zaměstnání starostovi manželky obcí není v rozporu se zákonem. Zákon přitom nezakazuje zaměstnávání příbuzných ani na úřednických pozicích.

Služební zákon

Jediným českým zákonem, který zaměstnávání příbuzných upravuje, je zákon o státní službě (3). Ten se však vztahuje pouze na pracovní poměr úředníků státu (na úředníky obcí a krajů se vztahuje výše zmíněný zákon o úřednících územních samosprávných celků).

Podle služebního zákona nesmí být úředníci, kteří jsou navzájem osobami blízkými (4) zařazení tak, aby byl jeden přímo podřízen druhému nebo podléhal jeho finanční či účetní kontrole.

Poznámky

(1) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
(2) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění.
(3) Ustanovení § 43 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
(4) Osobou blízkou se rozumí především příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo registrovaný partner. Plnou definici obsahuje ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty