Poradna

Jak se bránit proti hluku z blízké provozovny?

V našem sousedství dochází v době nočního klidu k opakovanému překračování hlukových limitů. Příčinou hluku je nepřetržitý provoz blízkého skladu, který provozuje právnická osoba. Existují nějaké prostředky ochrany, prostřednictvím kterých se můžeme proti nadlimitnímu hluku z této provozovny bránit?  

Tento dotaz byl vyřešen dne 26. 6. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pro takové případy poskytuje zákon několik možných prostředků ochrany. Jestliže dochází k překračování hygienických limitů hluku a vibrací, je možné podat podnět krajské hygienické stanici k projednání správního deliktu. Druhou možností je podat žalobu k civilnímu soudu, která bude podložena relevantními důkazy o tom, že hluk ze sousední provozovny v nepřiměřené míře omezuje vlastníka sousedního pozemku v obvyklém využívání jeho pozemku.

Přečtěte si, jaké jsou další možnosti obrany proti hluku.

Veřejnoprávní nástroje obrany

Právnická osoba užívající či provozující stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku, je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem. (1) V určitých případech právnická osoba může zdroj nadlimitního hluku nebo vibrací provozovat, nicméně pouze na základě povolení. (2) Jestliže právnická osoba užívající či provozující zdroj hluku nebo vibrací nezajistí, aby nebyl překročen hygienický limit hluku nebo vibrací, dopustí se správního deliktu. (3) K projednání deliktu je příslušná krajská hygienická stanice, které můžete dát podnět k zahájení řízení o správním deliktu. V případě nesouhlasu s postupem krajské hygienické stanice se lze obrátit s podnětem na zjednání nápravy na Ministerstvo zdravotnictví.

Soukromoprávní nástroje obrany

Vlastník provozovny je povinen se zdržet toho, aby hlukem v nepřiměřené míře omezoval vlastníka sousedního pozemku v obvyklém využívání tohoto pozemku. Pokud však hluk z provozovny vlastníka sousedního pozemku omezuje, aniž by měl vlastník provozovny na zvýšený hluk povolení, na základě žaloby by mohl soud jejímu vlastníkovi uložit povinnost zdržet se dalšího provozu, který hlukové limity překračuje. Pokud je ovšem hluk důsledkem činnosti, která je úředně schválena, poskytuje zákon nárok pouze na náhradu újmy v penězích. (4)

Poznámky

(1) § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 12 nařízení č. 272/2011 Sb., vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
(2) § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
(3) § 92g odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
(4) § 1013 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty