Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Lze ukončit pracovní poměr vedoucího úředníka obecního úřadu zrušením ve zkušební době?

Rada obce jmenovala vedoucího odboru obecního úřadu a stanovila mu tříměsíční zkušební dobu. Tajemnice obecního úřadu poté pracovní poměr tohoto vedoucího odboru zrušila ve zkušební době. Byl postup tajemnice v souladu s právními předpisy?

Tento dotaz byl vyřešen dne 26. 4. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, ale pouze za podmínky, pokud se zrušením pracovního poměru ve zkušební době vyslovila souhlas rada obce.

Odvolání z funkce a zrušení pracovního poměru

Obecně je třeba rozlišovat mezi odvoláním úředníka z funkce a ukončením jeho pracovního poměru (ať už zrušením ve zkušební době či jiným způsobem).

Odvoláním úředníka územního samosprávného celku z funkce se pracovní poměr nekončí. (1) Územní samosprávný celek je povinen podat vedoucímu úředníku nebo vedoucímu úřadu návrh na změnu jeho dalšího pracovního zařazení u územního samosprávného celku na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době dle zákoníku práce je jedním z možných způsobů zániku pracovněprávního vztahu, neboť na pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků se vztahuje zákoník práce (nestanoví-li zákon jinak). (2) Zánikem pracovního poměru úředníka končí výkon funkce, při ukončení pracovního poměru je proto nutné dodržet pravidla pro odvolání z funkce.

Souhlas rady obce

Odvolání vedoucího odboru z funkce přísluší radě obce. Jelikož při zrušení pracovního poměru ve zkušební době dojde současně k zániku funkce, musí rada obce s tímto zrušením vyslovit souhlas.

Rada obce může vyslovit souhlas se zrušením pracovního poměru ve zkušební době také předem, když při jmenování vedoucího odboru svěří případné zrušení pracovního poměru ve zkušební době tajemníku obecního úřadu. (3)

Poznámky

(1) § 12 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
(2) § 1 odst. 2 zákona o úřednících územních samosprávných celků
(3) Výkladový seminář k zákonu o úřednících územních samosprávných celků, s. 7

 

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta