Poradna

Může zastupitel sdílet informace, které získal od zaměstnanců úřadu v souvislosti s výkonem jejich funkce?

Zastupiteli byly od zaměstnanců obecního úřadu poskytnuty informace, které souvisejí s výkonem jejich funkce. Může zastupitel tyto informace dále šířit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 23. 5. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Jde-li o informace, které lze poskytnout podle zákona o svobodném přístupu k informacím každému, může je zastupitel šířit dál. Pokud však zastupitel získá informace, které zákon v obecných případech žádostí z poskytování vyloučil, nesmí je dále šířit a odpovídá za jejich případné zneužití.

Přístup zastupitele k informacím

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo požadovat informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce zaměstnanců obecního úřadu a s výkonem funkce zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila. (1) Tímto způsobem má možnost získat informace o aktivitách orgánů obce a obecních společností.

Ne všechny informace může zastupitel sdílet

Může se stát, že součástí informací souvisejících s výkonem funkce zastupitele budou i informace, které jsou zákonem chráněny. Jde např. o obchodní tajemství nebo osobní údaje osob. (2) Takové informace nejsou volně šiřitelné či zveřejnitelné, a proto je ani zastupitel, kterému byly zpřístupněny, nesmí dále šířit či jinak využívat. Člen zastupitelstva dokonce odpovídá za jejich případné zneužití a nezáleží na tom, zda únik informací zavinil, či ne. (3)

Informace, které zákon nechrání, a které může požadovat každý, lze neomezeně šířit a zveřejňovat dál.

Poznámky

(1) § 82 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o obcích“
(2) § 9 zákona o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
(3) Takto se k rozsahu informací poskytovaných členovi zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem jeho funkce vyjádřilo Ministerstvo vnitra ve svém Stanovisku č. 7/2011 – dostupné ZDE.

Na zpracování této rady se podílela stážistka Barbora Marečková.

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta