Poradna

Co dělat, když obec nezveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky zadávané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení?

Obec zadala veřejnou zakázku na stavební práce v hodnotě cca 10 mil. v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Řízení již proběhlo, aniž by byla veřejná zakázka zveřejněna na internetovém profilu zadavatele. Jak v této situaci postupovat?

Tento dotaz byl vyřešen dne 14. 7. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pokud se nacházíte v postavení dodavatele, kterému v souvislosti s postupem zadavatele při zadávání podlimitní veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma a toto prokážete, můžete podat zadavateli námitky. Pokud Vašim námitkám zadavatel nevyhoví, přichází v úvahu podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Jestliže vznik újmy neprokážete, nezbývá Vám než podat podnět k zahájení řízení z moci úřední. Podání podnětu je zpoplatněno nevratným poplatkem ve výši 10 000 Kč.

Zadání zakázky v podlimitním režimu

Zadavatel si podle zákona o zadávání veřejných zakázek může zvolit tzv. podlimitní režim, který spočívá ve zjednodušeném podlimitním řízení. Výjimkou jsou zakázky na stavební práce, jejichž hodnota přesahuje 50 milionů korun. U nich podlimitní režim být zvolen nemůže. (1)

V rámci zjednodušeného podlimitního řízení zadavatel zašle výzvu k podání nabídek alespoň pěti zájemcům (2) a zároveň výzvu uveřejní na svém profilu. (3) Pokud tedy zadavatel výzvu na svém profilu nezveřejnil, dopustil se porušení zákona.

Námitky

Základní možností, jak upozornit na nesprávný postup, je podání námitek zadavateli. Námitky však může podat pouze dodavatel, kterému v souvislosti s postupem zadavatele při zadávání podlimitní veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma. (4) Pro podání námitek zákon stanovuje určité lhůty, přičemž námitky nelze podat po uzavření smlouvy nebo po ukončení soutěže. (5) O námitkách rozhoduje zadavatel, který případně provede opatření k nápravě. (6)

Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

Dozor nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). (7) Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele lze zahájit z moci úřední nebo na písemný návrh navrhovatele. (8) Přezkoumat lze takové úkony, které nejsou v souladu se zákonem a v jejichž důsledku vznikla nebo hrozí újma na právech navrhovatele. (9) Nezbytným předpokladem pro podání návrhu na přezkoumání je však včasné a řádné podání námitek v téže věci. Pokud námitky podány nebyly, Úřad řízení zastaví. (10) Opětovně je nutné dodržet zákonné lhůty, splnit náležitosti vyžadované pro návrh (11) a navíc složit kauci. (12) Úřad může uložit nápravná opatření, případně zákaz plnění smlouvy. (13)

Podnět k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

Další možností je podání podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední. Podnět může podat každý, pokud nebyl oprávněn k podání námitek. Podnět podaný stěžovatelem (např. potencionálním dodavatelem), který v téže věci mohl využít a následně nevyužil možnosti podat námitky, se nevyřizuje. (14) Podmínkou podání podnětu je uhrazení nevratného poplatku ve výši 10 000 Kč za každou veřejnou zakázku, ve vztahu k jejímuž zadávání je v podnětu uvedeno pochybení. (15) Při podání podnětu nemáte nárok na zahájení řízení.

Podnět k Úřadu dle dřívější právní úpravy zpoplatněn nebyl, nicméně kvůli nadužívání tohoto institutu došlo k zavedení poplatku v souvislosti s přijetím nového zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Poznámky

(1) § 52 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)
(2) § 53 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek
(3) § 53 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek
(4) § 241 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek
(5) § 242 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek
(6) § 245 zákona o zadávání veřejných zakázek
(7) § 248 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek
(8) § 249 zákona o zadávání veřejných zakázek
(9) § 250 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek
(10) § 257 písm. h) zákona o zadávání veřejných zakázek
(11) § 251 zákona o zadávání veřejných zakázek
(12) § 255 zákona o zadávání veřejných zakázek
(13) § 263 zákona o zadávání veřejných zakázek
(14) § 258 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek
(15) § 259 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty