Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jak ověřit správný průběh prodeje obecních pozemků

Jak si můžeme ověřit, že prodej obecních pozemků proběhl v souladu se zákonem?

Tento dotaz byl vyřešen dne 6. 8. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Můžete sledovat, zda je záměr prodeje zveřejněn předem na úřední desce a zda ho schválilo zastupitelstvo nadpoloviční většinou. Pokud by obec nepostupovala v souladu se zákonem, může její chování prošetřit Ministerstvo vnitra.

Sledujte úřední desku

Každá obec má povinnost zveřejnit záměr o prodeji nebo daru (1) svého nemovitého majetku na úřední desce, a to nejméně 15 dnů před rozhodnutím o této věci. Nebude-li záměr zveřejněn, je nakládání obce s majetkem (například kupní smlouva) neplatné. Úřední desku doporučujeme sledovat pravidelně, zpětně už dokument nemusí být dohledatelný.

Vyjádřete se na zasedání zastupitelstva

O nakládání s majetkem obce zpravidla musí rozhodnout zastupitelstvo, a to přinejmenším v těchto případech (2):

  • převod nemovitých věcí včetně bytů
  • poskytnutí darů v hodnotě větší než 20 tisíc korun
  • poskytnutí dotací spolkům a na další zákonem vyjmenované neziskové účely (3) ve výši nad 50 tisíc korun

K platnému usnesení zastupitelstva obce je pak třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, to můžete snadno kontrolovat, pokud navštívíte zasedání zastupitelstva nebo po nahlédnutí do zápisu ze zasedání. Jako občan obce máte právo navštívit zasedání zastupitelstva a také se vyjádřit k projednávaným bodům. Můžete tak na zasedání například rozporovat příliš vysokou cenu.

Požádejte Ministerstvo vnitra o kontrolu

Pokud máte podezření, že obec nepostupuje v souladu se zákonem, podejte podnět k provedení kontroly k Ministerstvu vnitra (4). To může při zjištění nezákonného postupu pozastavit výkon nezákonného rozhodnutí zastupitelstva obce a dokonce podat k soudu žalobu s návrhem na zrušení takového rozhodnutí.

Žalovat smlouvu jako občan nelze

Pokud obec uzavře smlouvu ohledně nakládání se svým majetkem (například kupní smlouvu), nemůžete u soudu žádat její zrušení pouze z toho důvodu, že jste občanem obce a máte zájem na jejím řádném hospodaření. Žalobu mohou podat pouze osoby dotčené na svých právech, zejména ti, kteří o odkup majetku obce neúspěšně usilovali.

Výjimečně soud přiznal právo podat žalobu i osobě, která nabídku k odkupu nepodala. Šlo však o situaci, kdy nabídka nebyla podána kvůli nutnosti v krátké době složit vysokou zálohu, aby se vůbec zájemce mohl o nabídku přihlásit. Tím obec vyloučila z možnosti projevit zájem o odkup většinu potencionálních zájemců a Ústavní soud tak konstatoval právo takového zájemce podat žalobu.

Mohlo by vás také zajímat:

Je možný prodej obecního majetku za nejvyšší nabídnutou cenu? Obec jako na státu nezávislá samospráva si může určit podmínky prodeje majetku, pro který již nenachází účelné využití při splnění minimálních zákon stanovených podmínek. 

Poznámky

(1) Nejčastěji půjde o prodej nebo darování, týká se to ale i dalších typů nakládání s majetkem, viz znění § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: „Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku“

(2) § 85 zákona o obcích

(3)  „spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí“

(4) § 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty