Poradna

Kam se obrátit, pokud obec zneužívá dotace od EU?

Obec zažádala o dotaci z evropských fondů, aby mohla realizovat rekonstrukci kulturního domu. Částka, která byla v dotaci poskytnuta, nápadně převyšuje reálnou hodnotu provedených prací a výběrové řízení na stavební firmu bylo provedeno netransparentně. Mohu dosáhnout přezkumu tohoto podezřelého postupu?

Tento dotaz byl vyřešen dne 24. 11. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Můžete se obrátit se stížností nebo podnětem hned na několik subjektů (např. na poskytovatele dotace nebo na finanční úřad). Tyto subjekty mohou pro prošetření případu nařídit nápravná opatření či vrácení dotace.

Kam se obrátit při podezření z podvodného využití dotace

Při podezření na neoprávněné či podvodné využití dotace se můžete obrátit hned na několik subjektů.

  1. Poskytovatel dotace – zpravidla jím bývá regionální operační program (ROP) nebo ministerstvo; poskytovatel může na základě šetření dotaci i odejmout,
  2. Finanční úřad – kontroluje dodržování povinností stanovených právními předpisy a poskytovatelem dotace; může rozhodnout např. o tom, že část dotace má být vrácena,
  3. Nejvyšší kontrolní úřad – vykonává nezávislou kontrolní činnost a v rámci kontroly dotací z fondů EU může poskytovat Evropskému úřadu proti podvodům (OLAF) schválené kontrolní závěry z kontrol zaměřených na hospodaření s prostředky poskytnutými z fondů EU,
  4. Policie ČR – máte-li podezření, že v souvislosti s poskytnutou dotací došlo ke spáchání trestného činu, můžete se obrátit na místně příslušný orgán policie nebo na Útvar odhalování korupce a finanční kriminality,
  5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) – zaměřuje se na zadávání veřejných zakázek; podnět ÚOHS můžete podat v případě, že obec (jakožto zadavatel veřejné zakázky) při zadávání veřejných zakázek nepostupuje podle pravidel upravených zákonem o veřejných zakázkách (např. nevybrala dodavatele na základě veřejného výběrového řízení),
  6. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) – můžete se na něj obrátit s podezřením na podvod, korupci či jinou nesrovnalost v souvislosti s dotací poskytnutou ze strukturálních fondů EU (např. z Evropského fondu pro regionální rozvoj); vaše podání může být anonymní a v kterémkoliv unijním úředním jazyce (tedy i česky), (1)
  7. Ministerstvo financí – vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obce vykonaný krajským úřadem nebo auditorem; cílem dozoru je zjištění, zda přezkoumání bylo vykonáno v souladu s příslušnými právními předpisy.

Poznámky

(1) Podrobnosti dostupné zde: https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_cs

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty