Poradna

Je jednatel městské společnosti považován za veřejného funkcionáře?

Město má městskou společnost (podnikající právní osobu). Jednatelem této společnosti není ani radní ani zastupitel daného města. Dopadají na tuto osobu povinnosti stanovené v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „ZoSZ“)?

Tento dotaz byl vyřešen dne 26. 10. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ne. ZoSZ dopadá pouze na tzv. veřejné funkcionáře (1). Jednatel městské společnosti dle ZoSZ za veřejného funkcionáře považován není.

Pro účely zákona o střetu zájmů se veřejným funkcionářem rozumí např. poslanec, starosta, veřejný ochránce práv nebo soudce. Naopak jednatel městské firmy se ve výčtu veřejných zástupců neobjevuje, a proto na něj nedopadají ani povinnosti stanovené v ZoSZ. Podrobnosti o problematice lze nalézt v manuálu Jak si pohlídat střet zájmů? (2).   

Poznámky

(1) § 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

(2) http://frankbold.org/poradna/kategorie/korupce-a-jednani-uredniku/rada/jak-si-pohlidat-stret-zajmu

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta