Poradna

Jedná se o střet zájmů, pokud je radní vlastníkem novin?

Jde o střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „ZoSZ“) v případě, kdy neuvolněný radní vlastní určitý podíl (18 %) ve společnosti, která pravidelně v obci zabezpečuje vydávání večerníku?

Tento dotaz byl vyřešen dne 26. 10. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, neuvolněný radní je veřejným funkcionářem dle ZoSZ (1), a proto nesmí být provozovatelem ani společníkem periodického tisku.

Podle ZoSZ nesmí být veřejný funkcionář provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku (2). Stejně tak tato osoba nesmí být společníkem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby (vydavatelství, televizní nebo rozhlasové stanice), která je provozovatelem výše zmíněných médií.

Ze ZoSZ vyplývá, že taková osoba se dopouští přestupku (3), pokud vykonává činnost neslučitelnou se výkonem funkce veřejného zástupce.

Poznámky:

(1) § 2 ZoSZ
(2) § 4a odst. 1 ZoSZ
(3) § 23 odst. 1 písm. b) ZoSZ

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta