Poradna

Smí v CHKO u řeky stát drobné stavby pro zemědělství?

Jak daleko od řeky mohou být umístěny drobné stavby pro zemědělství? Kromě toho, že jsou zřejmě postaveny na černo, máme za to, že by v CHKO, navíc v těsné blízkosti koryta řeky, vůbec neměly stát.

Tento dotaz byl vyřešen dne 24. 3. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Vzdálenost drobných staveb od řeky zákon neomezuje. V CHKO jsou zakázány drobné stavby jen v I. zóně, v ostatních zónách být mohou. Tam by je mohly zakázat leda zvláštní podmínky uvedené v nařízení, kterým byla CHKO zřízena.

Stavby musí odsouhlasit vodoprávní úřad

Zákon nestanoví, jak daleko mohou být stavby od vodního toku, ani jejich umístění nevylučuje. Určuje jen, že ke stavbám na pozemku, na kterém leží koryto (resp. na pozemku přilehlém), musí být vydán souhlas vodoprávního úřadu. Bez tohoto souhlasu by stavby neměly získat navazující povolení (územní rozhodnutí), bez kterých půjde o černé (nepovolené) stavby.

Přečtěte si náš manuál o tom, kdy lze stavbu považovat za černou.

Zdroje pitné vody jsou chráněny více

Jiná situace by nastala, pokud by se jednalo o vodní zdroj s odběrem pitné vody více než 10 000 metrů krychlových za rok. U takového vodního toku, resp. výjimečně i u menších, je stanoveno tzv. ochranné pásmo. V něm mohou být nad rámec zákona zakázány činnosti, které mohou ohrozit zdravotní nezávadnost pitné vody.

Omezení pro stavby v CHKO

Výraznější omezení mohou vyplynout spíše z toho, že jde o stavby v CHKO. Drobné stavby není možné stavět jen v I. zóně CHKO. V ostatních zónách jsou zakázány jen určité typy větších staveb. Nařízení zřizující CHKO však může stanovit další vlastní podmínky pro umisťování staveb v jejím území, doporučujeme si tedy nařízení opatřit a tyto podmínky zjistit.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty