Poradna

Musí mi úřad ukázat podané trestní oznámení?

Je možné požadovat na základě zákona 106/1999 Sb. trestní oznámení podané někým jiným?

Tento dotaz byl vyřešen dne 1. 7. 2013. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pokud trestní řízení ještě probíhá, trestní oznámení nelze poskytnout. Pokud již bylo o věci rozhodnuto, mělo by to naopak být možné.

Podle § 11 odst. 4 písm. a) povinné subjekty neposkytují informace o probíhajícím trestním řízení. Získat žalobu či trestní oznámení vztahující se k probíhajícímu trestnímu řízení tedy není možné.

Z § 11 odst. 6 však vyplývá, že je možné získat informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení v řízeních, která byla již ukončena. Informace o ukončených řízeních nebudou poskytnuty, pouze pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

V ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) je také zakázáno poskytovat informace o „rozhodovací činnosti soudů s výjimkou rozsudků“, je tedy otázkou, zda by se v případě ukončeného trestního řízení mohly poskytnout jeho podklady a další dokumenty - např. trestní oznámení, vyloučeno to však dle našeho názoru není.

Stáhněte si vzor žádosti o informace.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta