Poradna

Může úředník oficiální stanovisko úřadu sdělovat anonymně?

Je z právního hlediska v pořádku, že úředník státní správy zasílá (při emailové korespondenci) oficiální stanovisko svého úřadu anonymně – nepodepsané a bez uvedení jména? Je možné, aby se nepodepsal a neuvedl jméno ani po dotazu? 

Tento dotaz byl vyřešen dne 6. 1. 2022. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Postup správních orgánů v obecné rovině upravuje především správní řád. Podle něj správní orgán, který vydává vyjádření, osvědčení, činí sdělení, která se týkají dotčených osob nebo provádí jiné úkony, postupuje obdobně podle zde vyjmenovaných obecných a zvláštních ustanovení o správním řízení (§ 154 a násl. správního řádu). Mimo jiné postupuje obdobně podle § 15 správního řádu. Ten stanoví, že úkony správního orgánu v řízení provádějí oprávněné úřední osoby. Oprávněnými úředními osobami jsou ty osoby, které k dané činnosti opravňují vnitřní předppisy nebo vedoucí správní orgán. O tom, kdo je v dané věci oprávněnou úřední osobou, provede záznam do spisu. Správní řád v § 15 odst. 4 výslovně uvádí, že správní orgán o tom účastníka řízení na požádání informuje. Pokud o to účastník řízení požádá, oprávněná úřední osoba sdělí své jméno, příjmení, služební nebo obdobné označení a ve kterém organizačním útvaru správního orgánu je zařazena.

Dovozujeme tedy, že pokud o to správní orgán požádáte, musí Vám sdělit, který konkrétní úředník zpracoval dotčené stanovisko.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty