Poradna

Můžu žádat náhradu škody, pokud mi úřad odpírá poskytnout informace?

Městský úřad mi vyčíslil nepřiměřenou výši úhrady za poskytnutí informace. Podala jsem proto stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Krajský úřad rozhodl v můj prospěch a ve věci úhrady nařídil městskému úřadu nápravu. Městský úřad však nápravu nezjednal, informace mi stále nebyly poskytnuty a celou věc si úřady mezi sebou přehazují. Mohu požadovat náhradu škody?

Tento dotaz byl vyřešen dne 23. 5. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, náhradu škody požadovat můžete. Ze strany úřadu se jedná o nesprávný úřední postup a úřad odpovídá za škodu takovým postupem způsobenou.

Úhrada za poskytování informací

Úřady a další subjekty, které mají podle zákona o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou za jejich poskytnutí oprávněny žádat úhradu. Poskytnutí informace je pak podmíněno zaplacením požadované úhrady. (1)

Proti výši úhrady jste podala stížnost, které krajský úřad vyhověl. Jestliže se však městský úřad nemá k nápravě, může se jednat o obstrukční jednání, jehož hlavním cílem je zmaření přístupu žadatele k informacím.

„Administrativní ping-pong“

Situace, kdy si městský a krajský úřad celou věc přehazují, se označuje jako „administrativní ping-pong“. Není-li pro provedení určitého úkonu nebo vydání rozhodnutí stanovena žádná lhůta, má tak orgán povinnost učinit v přiměřené lhůtě. Nesplněním této povinnosti se městský úřad, který nerespektuje rozhodnutí nadřízeného krajského úřadu, dopouští nesprávného úředního postupu a odpovídá za škodu jím způsobenou. (2)

V takovém případě máte možnost obrátit se se svým nárokem na příslušný úřad – úřad, který škodu způsobil. Ten nárok na náhradu škody buď přizná, nebo ne. V případě, že Vám nárok nepřizná nebo nebudete souhlasit s výší náhrady škody, můžete se obrátit na soud.

Poznámky:

(1) § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(2) § 22 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů

Na zpracování této rady se podílela stážistka Barbora Marečková.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty