Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Je možné žádat konkrétního zastupitele?

Je možné se obrátit v rámci žádosti o informace na jednoho zastupitele namísto na zastupitelstvo jako celek?

Tento dotaz byl vyřešen dne 23. 11. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vymezuje jako povinné subjekty "územní samosprávné celky a jejich orgány" (§ 2).

Kdo je orgánem obce přitom vymezuje § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jsou jimi zastupitelstvo, rada, starosta (příp. primátor), event. komise - ale to jen pokud jí byl svěřen výkon přenesené působnosti.

Komise a výbory tuto povinnost primárně (např. i dle komentáře František Korbel a kol., Linde) nemají.

Z toho vyvozujeme, že povinnost poskytovat informace nemají jednotliví členové zastupitelstva s výjimkou starosty. Zastupitelstvo poskytuje informace jako kolektivní orgán a pouze jako kolektiv představuje subjekt zpusobilý jednat za obec a plnit zákonné povinnosti.

Výslovně jsme však takovou interpretaci zákona nenašli, jde pouze o náš právní názor.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty