Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jak se bránit hlučnému festivalu?

Každé léto se nedaleko naší obce (asi 7 km) pořádá několikadenní hudební festival na pozemku, který obecní zastupitelstvo pořadatelům festivalu pronajímá. Akce ruší okolí extrémní hlučností a vibracemi. Můžeme se nějakým způsobem bránit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 16. 7. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Můžete se pokusit zabránit tomu, aby obec pronajala daný pozemek vyhlášením místního referenda nebo se obrátit na krajskou hygienickou stanici. Obec také může stanovit pro pořádání festivalu pravidla obecně závaznou vyhláškou.

Jak zabránit pronájmu pozemku?

O pronájmu obecních pozemků rozhoduje zpravidla rada obce (rada může tuto pravomoc svěřit obecnímu úřadu nebo příspěvkové organizaci obce).

Pokud chcete pronájmu zabránit, můžete:

  • zavázat obec pozemek nepronajímat uspořádáním místního referenda, jehož výsledek je pro radní právně závazný. Pokud se tedy občané v referendu vyjádří proti pronájmu, radní se tím musí řídit a festival by se musel konat na jiném místě,
  • sepsat petici, kterou se sice radní řídit nemusejí, nicméně může ovlivnit jejich rozhodování.

Krajská hygienická stanice může uložit pokutu

Pokud se nepodaří zabránit konání festivalu, můžete podat podnět krajské hygienické stanici, aby změřila úroveň hluku v obci během festivalu. V případě zjištění překročení povolených hlukových limitů může hygienická stanice udělit pořadatelům festivalu pokutu až do výše 2 000 000 Kč. (1)

Pokud by krajská hygienická stanice odmítla měření provést (takovou povinnost nemá), je možné nechat provést měření některou z akreditovaných laboratoří a po hygienické stanici pak požadovat pouze uložení pokuty, případně opatření k nápravě (pokud takové bude možné). Více se lze dočíst v manuálu Kompletní manuál občana obtěžovaného hlukem.

Obec může podmínky konání festivalů upravit vyhláškou

Obec může také průběh festivalu omezit stanovením podmínek v obecně závazné vyhlášce. Může tak např. stanovit, do jakých nočních hodin se festival smí konat nebo jak mají návštěvníci zacházet s odpadky apod. (2) Vyhláškou však obec nemůže upravit např. limity hluku, protože ty jsou již upraveny na úrovní zákona.

Poznámky


(1) § 92 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
(2) Viz § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: „Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,“

 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty