Poradna

Jak zajistit oficiální měření hluku?

Na koho se obrátit s měřením hluku, aby bylo toto měření směrodatné pro krajskou hygienickou stanici, popřípadě soud?

Tento dotaz byl vyřešen dne 8. 12. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle ustanovení § 32a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví : „Měření hluku v životním prostředí člověka podle tohoto zákona může provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace podle § 83c.“

  1. Držitel autorizace
    Ministerstvo zdravotnictví udělilo podle § 80 odst. 1 písm. m) a § 83a odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví pověření k provádění autorizace Státnímu zdravotnímu ústavu se sídlem v  Praze 10, Šrobárova 48, jako organizaci zřízené k plnění úkolů v oboru působnosti Ministerstva zdravotnictví. Osvědčení o autorizaci (tj. osvědčení o tom, že osoba je způsobilá ve vymezeném rozsahu provádět: v daném případě měření intenzit hluku, vibrací a neionizujícího záření v komunálním a pracovním prostředí (dle § 30 až 35 zákona o ochraně veřejného zdraví)) tedy vydává Státní zdravotní ústav. Seznam autorizovaných laboratoří naleznete proto také na webových stránkách Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/autorizace/seznam-autorizovanych-laboratori. 
  2. Držitel osvědčení o akreditaci
    Ustanovení § 32a zákona o ochraně veřejného zdraví, které opravňuje k měření hluku kromě držitele autorizace podle § 83c tohoto zákona také držitele osvědčení o akreditaci, odkazuje v souvislosti s tímto držitelem akreditačního oprávnění na zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. V souladu s § 15 odst. 4 tohoto zákona pověřilo Ministerstvo průmyslu a obchodu prováděním akreditace Český institut pro akreditaci, se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 5. Seznam subjektů, kterým bylo uděleno osvědčení o akreditaci naleznete proto na webových stránkách Českého institutu pro akreditaci.

Pokud se na autorizovanou nebo akreditovanou laboratoř obrátíte, můžete si ověřit, zda stanoveným osvědčením o autorizaci nebo akreditaci disponuje. V takovém případě, pokud Vám tato autorizovaná nebo akreditovaná laboratoř provede měření hluku, jde o měření směrodatné a použitelné jak při jednání s krajskými hygienickými stanicemi, tak se stavebním úřadem i před soudem.

V prvé řadě je ale (i vzhledem k poměrně vysokým nákladům měření, které by prováděla odborná laboratoř) vhodné obrátit se nejprve se stížností a žádostí o změření hluku na krajskou hygienickou stanici. Teprve pokud by k Vaší stížnosti měření hluku sama neprovedla, a to na své náklady, resp. případně na Vaše, a stížnost by jako neopodstatněnou odmítla, je vhodné obrátit se na autorizovanou laboratoř a nechat si provést měření sám.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty