Poradna

Musí obec zveřejňovat body programu zasedání zastupitelstva?

Zastupitelé nezveřejňují podrobný program zastupitelstva obce, z nějž by bylo jasné, jaké konkrétní body se budou projednávat.

Tento dotaz byl vyřešen dne 9. 4. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zveřejňování obecného programu je nedostatečné, obec musí zveřejnit konkrétní body programu. Nápravu může nařídit Ministerstvo vnitra.

Obec body musí zveřejnit

Obec musí zveřejnit na úřední desce informace o místě konání, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce, aby se občané mohli informovaně rozhodnout, zda se zasedání zúčastní (1). Zveřejňování pouze obecného a nekonkrétního programu zasedání je nedostatečné. To potvrdilo i Ministerstvo vnitra (2).

Ministerstvo může provést kontrolu

Pokud obec nezveřejňuje body v konkrétní podobě, můžete podat podnět Ministerstvu vnitra, to může provést kontrolu. Pokud shledá nedostatky, musí obec provést opatření k nápravě. Zákon nestanoví, jak přesně má nápravné opatření vypadat, mohlo by jít o konkrétnější stanovení bodů v budoucnu.

Poznámky

(1) § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „obecní zřízení“)

(2) Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků vydané Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, strana 29 (bod 41). Ke stažení zde: www.mvcr.cz/soubor/metodicke-doporuceni-blue-02-web-pdf.aspx Toto metodické doporučení řeší situaci, že obec zveřejnila 2-3 body namísto 10 skutečných, které nakonec byly uvedeny v návrhu programu předloženého zastupitelstvu obce ke schválení. Metodika konstatuje, že tento postup porušuje § 93 odst. 1 obecního zřízení, neboť pokud starosta obce ví, že bude mít obsah programu 10 bodů, tak je jeho povinností zveřejnit je všechny.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty