Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Je možné využít ePetici pro všechny petice?

Dočetli jsme se, že je možné sestavit petici elektronicky a podepisovat ji pomocí e-identity na Portálu občana. Je možné tuto elektronickou petici využít i v následujících specifických případech?

  • Žádost o projednání záležitosti na zasedání zastupitelstva
  • Podpora kandidátní listiny nebo kandidáta pro volby do zastupitelstva obce
  • Podpora vyhlášení místního referenda

Tento dotaz byl vyřešen dne 6. 5. 2022. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Možnost sestavit petici elektronicky a podepisovat ji pomocí e-identity na Portálu občana zavedl nový § 6a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním (petiční zákon) od 1.2.2022. Takto sepsaná ePetice má stejnou váhu, jako klasická petice podle petičního zákona. Tato nová úprava se ale nevztahuje na všechny petice podle jiných zákonů. Podpisy k podpoře kandidátních listin do voleb do obecního zastupitelstva a k vyhlášení místního referenda v Portálu občana sbírat nemůžete. Nástroj ePetice neobsahuje všechny údaje, které zákony pro tyto petice vyžadují. Podpisy pod žádost o projednání záležitosti v samostatné působnosti na zastupitelstvu nebo radě obce na Portálu občana naopak sbírat můžete.

Žádost o projednání záležitosti orgány obce

Každý občan obce má právo požadovat projednání určité záležitosti v samostatné působnosti orgány obce. Pokud jeho žádost podepíše 0,5% občanů obce, obecní orgán (zastupitelstvo nebo rada) se danou záležitostí bude muset v souladu s § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) zabývat.

Ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) obecního zřízení totiž nestanovuje konkrétní způsob, kterým má být žádost o projednání podána. Podle Metodické pomůcky k přijetí a vyřizování elektronických petic je možné podpisy k žádosti od občanů obce sbírat i elektronicky pomocí Portálu občana.

O tom, co spadá do samostatné působnosti se dočtete v našem manuálu Samostatná a přenesená působnost. Pro úplnost odkazujeme také na manuál Práva občanů obcí a krajů.

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstev obcí

Pokud do voleb do obecního zastupitelstva kandiduje nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, musí ke kandidátní listině v souladu s § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí (zákon o obecních volbách) přiložit petici podepsanou voliči, kteří podporují jejich kandidaturu.

Zákon o obecních volbách upravuje konkrétní podobu petice pro podporu kandidatury. Ta musí podle § 21 odst. 4 zákona o obecních volbách obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a podpis petenta. Oproti tomu nástroj ePetice v Portálu občana eviduje o petentovi pouze jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu. Neeviduje datum narození. Jsme proto toho názoru, že podpisy pro podporu kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce pomocí Portálu občana platně sbírat nemůžete. Tento závěr podporuje také již zmíněná Metodická pomůcka k přijetí a vyřizování elektronických petic.

Podpora vyhlášení místního referenda

Zastupitelstvo obce může vyhlásit místní referendum z vlastního podnětu nebo na základě návrhu, který předkládá přípravný výbor. K návrhu musí přípravný výbor doložit podpisové listiny osob, které vyhlášení referenda podporují. To, kolik občanů obce musí podpisové listiny podepsat, upravuje § 8 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu (zákon o referendu).

Podle § 11 odst. 2 zákona o referendu musí petent pod petici na podporu konání místního referenda zapsat své jméno, příjmení, datum narození, adresu a vlastnoruční podpis. Nástroj ePetice datum narození petentů neeviduje, podpis zaznamenaný zde by byl proto nejspíš považován za neplatný. Na základě stejně argumentace jako u petic pro kandidaturu do voleb do obecního zastupitelstva dospíváme k závěru, že podpisy na podporu vyhlášení místního referenda platně v Portálu občana sbírat nemůžete.

Podobnější informace o místním referendu se dočtete v našem manuálu Jak dosáhnout vyhlášení místního referenda.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty