Poradna

Převedení účastenství na jiné občanské sdružení

Zastupuji na základě plné moci občanské sdružení, které působí po celé Moravě.  Dle interní dohody s ostatními kolegy z takto působím jen ve Zlínském kraji. V současné době uvažuji o založení nového o. s., které by mělo stejné cíle (ochrana přírody, krajiny a životního prostředí) i shodné formy činnosti (účast v řízeních), avšak jeho působnost by byla lokálnější, cca. jen na území Zlínského kraje. A chtěl bych jej také zastupovat v řízeních. Za nové občanské sdružení se budu účastnit řízení jako jeho statutární zástupce, co však s dobíhajícími řízeními? Je možné u těchto řízení např. smluvně převést zastupování z původního o. s. na nově vzniklé?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Občanské sdružení je právnickou osobou, za kterou jedná její statutární orgán případně její zmocněnec na základě plné moci. Tímto způsobem v současné době jednáte za občanské sdružení vy.

Zmocnění může být podle § 33 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád uděleno v různém rozsahu

  • pro určitý úkon, skupinu úkonů nebo určitou část řízení
  • pro celé řízení
  • pro neurčitý počet řízení
  • případně v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona

Není možné, abyste smlouvou převedl probíhající řízení pod nové občanské sdružení. Jediným řešením v tomto případě je právě udělení plné moci.

  • Buďto můžete stále zastupovat občanské sdružení U. na základě stávající plné moci. S tím tedy, že byste v různých řízeních zastupoval dvě různá občanská sdružení. Druhé z pozice statutárního orgánu.
  • Druhou možností je nechat si vystavit novou plnou moc pro všechna řízení, která máte na starost. Tato plná moc by zněla na nové občanské sdružení, které hodláte založit a jehož jménem budete jednat (§ 31 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Při vystupování před úřady byste pak vy jako osoba vždy jednal za nové občanské sdružení, které by v některých případech jednalo za sdružení původní.

Jiná varianta, jako je například odštěpení, která je možná u obchodních společností (jedná se také o právnické osoby), u občanských sdružení možná není.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty