Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Převedení účastenství na jiné občanské sdružení

Zastupuji na základě plné moci občanské sdružení, které působí po celé Moravě.  Dle interní dohody s ostatními kolegy z takto působím jen ve Zlínském kraji. V současné době uvažuji o založení nového o. s., které by mělo stejné cíle (ochrana přírody, krajiny a životního prostředí) i shodné formy činnosti (účast v řízeních), avšak jeho působnost by byla lokálnější, cca. jen na území Zlínského kraje. A chtěl bych jej také zastupovat v řízeních. Za nové občanské sdružení se budu účastnit řízení jako jeho statutární zástupce, co však s dobíhajícími řízeními? Je možné u těchto řízení např. smluvně převést zastupování z původního o. s. na nově vzniklé?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Občanské sdružení je právnickou osobou, za kterou jedná její statutární orgán případně její zmocněnec na základě plné moci. Tímto způsobem v současné době jednáte za občanské sdružení vy.

Zmocnění může být podle § 33 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád uděleno v různém rozsahu

  • pro určitý úkon, skupinu úkonů nebo určitou část řízení
  • pro celé řízení
  • pro neurčitý počet řízení
  • případně v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona

Není možné, abyste smlouvou převedl probíhající řízení pod nové občanské sdružení. Jediným řešením v tomto případě je právě udělení plné moci.

  • Buďto můžete stále zastupovat občanské sdružení U. na základě stávající plné moci. S tím tedy, že byste v různých řízeních zastupoval dvě různá občanská sdružení. Druhé z pozice statutárního orgánu.
  • Druhou možností je nechat si vystavit novou plnou moc pro všechna řízení, která máte na starost. Tato plná moc by zněla na nové občanské sdružení, které hodláte založit a jehož jménem budete jednat (§ 31 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Při vystupování před úřady byste pak vy jako osoba vždy jednal za nové občanské sdružení, které by v některých případech jednalo za sdružení původní.

Jiná varianta, jako je například odštěpení, která je možná u obchodních společností (jedná se také o právnické osoby), u občanských sdružení možná není.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty