Poradna

Jak napadnout závazné stanovisko?

Jak napadnout závazné stanovisko?

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle § 149 správního řádu je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (tj. v určité věci se jím nezakládají, nemění nebo neruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby ani se neprohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá) a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

Správní orgán, který vydává rozhodnutí ve věci, se musí závazným stanoviskem řídit.

Proti závaznému stanovisku není ani možné samostatně se odvolat.

Přesto zcela neměnné není. Jeho revize je možná v souvislosti s odvoláním se proti navazujícímu správnímu rozhodnutí (typicky proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby). V rámci tohoto odvolání je možné napadnout i obsah závazného stanoviska.

Odvolací správní orgán si pak vyžádá pro odvolací řízení potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného tomu správnímu orgánu, který příslušné závazné stanovisko vydal.

Pokud tedy chcete napadat například hlučnost nebo zásah do krajinného rázu, je vhodné v odvolání přímo uvést, že napadáte obsah příslušných závazných stanovisek z toho a toho důvodu a požadujete, aby odvolací orgán v souladu s ustanovení § 149 odst. 4 správního řádu postoupil příslušná závazná stanoviska správním orgánům nadřízeným těm dotčeným správním orgánům, které je vydaly.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty