Poradna

Možnosti napadnutí závazného stanoviska

KRNAP vydal v srpnu loňského roku závazné stanovisko ke stavbě bytového domu, které považuji za nezákonné. Je možno nějakým způsobem vyvolat přezkumné řízení, nebo jinak zpochybnit toto závazné stanovisko?

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Dle § 149 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. v pozdějším znění, dále jen SŘ) závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve věci a nelze se proti němu samostatně odvolat. Odvolat se lze až proti navazujícímu rozhodnutí, v tomto případě pravděpodobně územnímu rozhodnutí. V tomto odvolání lze napadnout třeba jen podmínku danou závazným stanoviskem o zásahu do krajinného rázu, rozpor se zákonem nebo zásah do vašich práv, který v takovém závazném stanovisku spatřujete. 

Přímo proti závaznému stanovisku je možné pouze podat podnět k přezkumu dle §149 odst. 5 správního řádu. Podnět k zahájení přezkumného řízení je možné podat ihned po oznámení závazného stanoviska. Podává se k nadřízenému orgán vůči tomu, který závazné stanovisko vydal. Ten se však sám rozhodne, zda přezkumné řízení zahájí a nelze jej k tomu přinutit. Až pokud nadřízený orgán přezkumné řízení zahájí, buď shledá rozpor se zákonem a příslušné stanovisko úřadu zruší či změní, nebo rozpor neshledá a přezkumné řízení zastaví.

Máte možnost podat podnět k přezkumu i odvolání zároveň, tato podání se navzájem nevylučují. V případě, že by nenavazovalo územní rozhodnutí, ale jiná forma rozhodnutí jako například územní souhlas nebo ohlášení stavby, není možné se proti nim odvolat, lze podat pouze podnět k přezkumu. Více o tom, jak napadnout územní souhlas nebo ohlášení čtěte zde.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty