Poradna

Podmínky podání odvolání

Je možné aby obec podala odvolání proti rozhodnutí vodoprávního úřadu o odběru podzemních vod, k němuž v průběhu řízení nevznesla námitky?

Tento dotaz byl vyřešen dne 1. 4. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Obec odvolání podat obecně může. Při tom je ovšem limitována ustanovením § 82 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb., stavebního řádu, který říká, že k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.

Pokud z nějakého důvodu považujete postup a rozhodnutí vodoprávního úřadu v rozporu s právními předpisy, šlo by zvážit odůvodnění rozhodnutí tímto rozporem, nikoliv však faktickými skutečnostmi. Jak totiž plyne dále z ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu, odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem.

Pokud by však nastaly zákonem stanovené důvody může vodoprávní úřad buď sám nebo na návrh platné povolení  zrušit.  Tyto důvody jsou vymezeny v § 12  zák č. 388/1991 Sb., o vodách.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty