Poradna

Jak se bránit, když stavební úřad přestal informovat o zahajovaných řízeních?

Stavební úřad náš spolek přestal žadatele informovat o zahajovaných řízeních, ačkoliv máme podanou žádost o informace o zahajovaných řízeních. Jak máme postupovat?


Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Je možné, že vypršela platnost žádosti o informování (ta platí 1 rok) nebo vás úřad informoval jen na úřední desce. V těchto případech by vás úřad nemusel informovat poštou. V ostatních případech můžete podat stížnost, případně se připojit i do již probíhajících řízení.

Žádost o informace platí jen 1 rok

Žádost o informace o zahajovaných řízeních má platnost pouze 1 rok, je tedy třeba ji pravidelně obnovovat (1). Pokud není žádost obnovena, povinnost úřadu informovat o zahajovaných řízeních zaniká.

Úřad může informovat na úřední desce

Rovněž je třeba pravidelně kontrolovat úřední desku, v některých případech úřad splní svoji informační povinnost tím, že oznámení vyvěsí na úřední desce. Tento způsob se využívá např. u řízení s větším počtem účastníků (2). Úřední deska musí být přístupná i elektronicky (na internetu).

V ostatních případech podejte stížnost

Pokud je žádost platná a oznámení nebylo vyvěšeno na úřední desce, podejte proti postupu úřadu stížnost (3). Ta se podává přímo u stavebního úřadu. Doporučujeme ve stížnosti uvést, že chcete být vyrozuměni o opatřeních, která budou přijata k nápravě.

Zapojte se i do probíhajících řízení

Pokud jste některé řízení promeškali, bylo již rozhodnuto a vy s rozhodnutím nesouhlasíte, podejte proti němu odvolání. Musíte tak učinit nejpozději do jednoho roku od vydání rozhodnutí (4). Zjistíte-li, že nějaké řízení právě probíhá, přihlaste se do něj a tvrďte, že jste účastníkem. Pokud vás úřad neinformoval, i když měl povinnost vás informovat, můžete se přihlásit i po uplynutí obvyklé 8denní lhůty.

Poznámky:

(1) Ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
(2) Ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), či případně pokud to umožňuje jiné ustanovení zákona. Úřad si nemůže o způsobu informováni rozhodnout libovolně, viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 38/2013.
(3) Ustanovení § 175 správního řádu.
(4) Ustanovení § 84 správního řádu

 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty