Poradna

Můžeme sbírat podpisy před zahájením řízení?

Náš spolek potřebuje pro účast v navazujících řízeních (územním a stavebním) podpisy 200 lidí (neexistujeme ještě 3 roky). Je možné tyto podpisy posbírat ještě předtím, než je oficiálně na úřední desce informace o územním řízení v dané věci vyvěšena?

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, je to možné. Zákon výslovně nevyžaduje, aby byly podpisy sesbírány až po vyvěšení informace o navazujícím řízení na úřední desce.

Podpisy lze sbírat i před zahájením řízení

Účast v řízeních navazujících na proces EIA (zejm. územní a stavební řízení) zákon umožňuje spolkům, které mají v předmětu činnosti ochranu životního prostředí a to buď

  • spolkům, které existují alespoň 3 roky před zahájením navazujícího řízení
  • ostatním spolkům, pokud sesbírají alespoň 200 podpisů

Zákon výslovně nevyžaduje, aby byly podpisy sesbírány až po vyvěšení informace o navazujícím řízení na úřední desce. (1) Zákon pouze stanovuje, že shromážděné podpisy musí být spolu s přihláškou do navazujícího řízení podány do 30 dní od zveřejnění informace o zahájení navazujícího řízení. (2)

Na podpisové listině nemusíte uvádět datum

Zákon ani nevyžaduje, aby byla podpisová listina (nebo jednotlivé podpisy podporovatelů) opatřena datem. Úřad tak nepozná, kdy jste podpisy pořídili.

V záhlaví podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném archu je nutné uvést pouze:

  • název záměru a
  • že je určena na podporu účastenství spolku v řízení.

Každá podporující osoba uvede ke svému podpisu

  • jméno a příjmení,
  • datum narození a
  • adresu místa pobytu.

Poznámky

(1) Ustanovení § 9e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
(2) Ustanovení § 9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta