Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Správní řízení,

Elektronický podpis nebo datová schránka?

Vytvořeno dne 31. 1. 2014 — Aktualizováno dne 4. 12. 2020.

Obsah

S úřadem už v dnešní době nemusíte jednat jen osobně nebo skrze poštu. Ke komunikaci můžete využít internet – stačí si pořídit datovou schránku nebo elektronický podpis. V tomto manuálu vám popíšeme výhody elektronické komunikace s úřady, jak získat datovou schránku nebo elektronický podpis a jak se tyto dva způsoby od sebe liší.

Výhody elektronické komunikace s úřady

Elektronická komunikace s úřadem má několik výhod, kromě toho že je rychlejší a pohodlnější:

 • Den doručení nezávisí na dodání doručovatelem (např. poštou). Pokud vám běží poslední den lhůty k podání námitky nebo odvolání, můžete je poslat i těsně před půlnocí.
 • Máte jistotu, že zpráva byla skutečně odeslána a že během zasílání nebyla změněna.
 • S použitím elektronického podpisu nebo datové schránky má příjemce jistotu, že jste zprávu odeslali skutečně vy.

Klasický e-mail nestačí

Klasický e-mail nesplňuje požadavky na formu většiny písemností, které se posílají úřadu. E-mail totiž nezajišťuje ověření totožnosti odesílatele. Proto se pro elektronická podání používá buď elektronický podpis nebo datová schránka.

E-mailem je nicméně možné poslat některé písemnosti, například žádost o poskytnutí informací.

Jak získat datovou schránku

Datovou schránku získáte bezplatně podáním žádosti o zřízení datové schránky k Ministerstvo vnitra, buď

 • poštou, na formuláři s ověřeným podpisem, 
 • osobně na podatelně Ministerstva vnitra nebo na Czech Pointu,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adrese posta@mvcr.cz.

Stáhněte si formulář žádosti o datovou schránku. 

Datová schránka vám bude bezplatně zřízena do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti[1]. Po zřízení datové schránky vám bude sděleno její identifikační číslo a následně také přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo). Po obdržení těchto údajů máte 15 dnů na aktivaci datové schránky. Aktivujete ji přihlášením.

Výhody datové schránky

 • Možnost komunikace z jakéhokoliv místa s připojením k internetu (lze se přihlásit jménem a heslem přes internetovou stránku).
 • Snadné použití – uživatelská náročnost je podobná jako při odesílání e-mailové zprávy.
 • Je zdarma.
 • Je jednoduché ji získat.
 • Garance doručení – v okamžiku odeslání je odesilatel vyrozuměn o tom, jestli schránka existuje, je znepřístupněna, nebo zrušena.
 • Nahrazuje elektronický i vlastnoruční podpis – úkon učiněný datovou schránkou má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný[2].
 • Pokud máte zřízenou datovou schránku, úřady vám do ní budou posílat všechnu korespondenci. Úřad pak již nemá povinnost posílat korespondenci poštou[3] (platí i pro poštu doručovanou do vlastních rukou).
 • Dokumenty zaslané do datové schránky se po 10 dnech považují za doručené, a to i v případě, kdy si datovou schránku nekontrolujete (tzv. fikce doručení). Pokud si ji do té doby zkontrolujete, je doručený momentem přihlášení do datové schránky[4]. Je tedy potřeba ji pravidelně kontrolovat.
 • Datová schránka není archiv – obsah datových zpráv bude smazán 90 dní po jejich doručení. Je tedy potřeba si doručené písemnosti ukládat.
 • Datová schránka není e-mail – jejím prostřednictvím nemůžete komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, pouze s úřadem jako celkem
 • Zprávy nejde posílat do zahraničí

Nevýhody datové schránky

Další informace o datových schránkách můžete získat na webu Ministerstva vnitra o datových schránkách. 

Jak získat zaručený elektronický podpis

Žádost o vystavení kvalifikovaného certifikátu (přezdívaného jako elektronický podpis) naleznete na internetových stránkách certifikačních autorit.

V současnosti jsou jimi:

Aktuální seznam akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb a odkazy na jejich internetové stránky naleznete také na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Žádost je nutné vyplnit elektronicky a poté se dostavit na kontaktní místo (uvedené na stránkách jednotlivých poskytovatelů), aby byla ověřena totožnost a pravdivost uvedených údajů.

Podpis, který je založený na kvalifikovaném certifikátu, se nazývá uznávaný neboli zaručený elektronický podpis. Je to jediný typ elektronického podpisu, který můžete použít pro komunikaci se státem, kraji, obcemi, nebo právnickou osobou zřízenou státem, krajem, nebo obcí[5].

Jaké jsou výhody elektronického podpisu?

 • Zprávy se zaručeným elektronickým podpisem s přílohami lze, na rozdíl od zpráv přes datovou schránku, posílat do zahraničí.
 • Při komunikaci můžete používat váš e-mail.
 • Elektronický podpis je platný pouze jeden rok ode dne poskytnutí certifikátu. Poté je nutné platnost prodloužit.
 • Zřízení elektronického podpisu vyžaduje jak elektronické, tak osobní kroky. (osobní vyřízení, instalace certifikátu do PC).
 • Vydání i každé obnovení certifikátu je zpoplatněno.
 • Není zde garance odeslání, doručení či přečtení zprávy. E-mail opatřený elektronickým podpisem se chová jako běžný e-mail (neodešle se z důvodu technické chyby, spam filtr e-mail vyřadí atp.).

Jaké jsou nevýhody elektronického podpisu?

Další informace o elektronickém podpisu naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty