Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Vzor

Podnět k zahájení řízení o odstranění stavby

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor využijete, pokud chcete docílit zahájení řízení o odstranění stavby z moci úřední ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 129 odst. 1 písm. a)-g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Černou stavbou se rozumí stavba, která nemá potřebná povolení (typicky stavební povolení). V případě, že se někde černá stavba nachází, může kdokoli podat na stavební úřad podnět k tomu, aby zahájil řízení o odstranění stavby.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k podávání podnětů najdete v našich manuálech:

Podrobnější informace k odstraňování černých staveb najdete v našich manuálech:

Podrobnější informace k černým stavbám najdete v našich manuálech:

Zaslat na e-mail

Odkaz ke stažení Vám zašleme na e-mail spolu s komentářem, jak jej správně využít a na co si dát pozor.

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.