Poradna

Můžeme se proti znečištění jezera bránit informačními značkami?

Řešíme problém, jak omezit nepořádek, který způsobují lidé kolem štěrkopískového jezera, zejména v letních měsících při koupání a rybolovu. Jezero a pozemky jsou ve vlastnictví našeho rybářského spolku. Můžeme umístit na břehu jezera informativní značky zakazující např. znečištění břehů? A hrozí pak návštěvníkovi jezera postih, pokud pravidlo na značce poruší?

Tento dotaz byl vyřešen dne 9. 9. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano. Vlastník má v mezích právního řádu právo se svým vlastnictvím libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. (1) Součástí vlastnického práva je i právo zakázat na pozemku vlastníka činnosti, které jej ve výkonu vlastnického práva omezují či jeho majetek znehodnocují.

Předpisem veřejného práva však může být v nakládání s pozemkem omezen. Například dle stavebního zákona musí informační a reklamní zařízení o celkové ploše větší než 0,6 m² povolit stavební úřad. Pokud tento rozměr nebudou informační značky přesahovat, lze je instalovat bez předchozího povolení.

V případě poškození životního prostředí v okolí jezera by se škůdce mohl dopustit přestupku na úseku ochrany životního prostředí. (2) Za tyto přestupky lze uložit pokutu až 10 000 Kč. Právní ochrany se může vlastník pozemku nebo jiná oprávněná osoba domáhat soukromoprávní cestou, např. obrátit se s žalobou na soud, popř. v zákonem stanovených případech prostřednictvím svépomoci.

Poznámky

(1) § 1012 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
(2) § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta