Poradna

Ochrana mokřadů

1. Nejedná se při realizaci stavby v místě mokřadu o porušení ochrany mokřadů v souvislosti s Ramsarskou úmluvo? Dalo by se tím nějak argumentovat?
2. Celé území mokřadu a slaniska je údolní nivou řeky a navíc nivou potůčku, který tudy protéká - tudíž významným krajinným prvkem ze zákona! Lze v tomto území uvažovat plochu pro výrobu, přestože je toto území mokřad a slanisko? Případně máme toto území nechat raději ještě zaregistrovat podle § 6 jako VKP registrované?

Tento dotaz byl vyřešen dne 19. 10. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

1. Ramsarská úmluva se sice týká ochrany mokřadů, ale pouze některých – těch, které mají mezinárodní význam a které jako takové určí stát, na jehož území se nacházejí. V České republice je jich v současnosti 12 (patří sem například Krkonošská rašeliniště, Lednické rybníky, Podzemní Punkva, Třeboňské rybníky a Šumavské slatě; celý seznam naleznete na http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=3258) a všechny jsou státem chráněny alespoň jako rezervace. Počet Ramsarskou úmluvou chráněných mokřadů se pochopitelně může zvyšovat, ale patrně není pravděpodobné, že by se právě Váš mokřad v dohledné době dostal mezi ně.

2. Významný krajinný prvek (v tomto případě údolní niva) je chráněn ze zákona jako celek – tedy i včetně mokřadu a slaniska, jež se tam nacházejí, protože patří do jeho ekosystému a systému ekologické stability.* Není tedy nutné, aby byl mokřad zaregistrován, protože příslušná ochrana mu již náleží. Zasahovat do významného krajinného prvku lze, ale jen se souhlasným závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody.

*    o tom se zmiňuje například Miko, L., Borovičková, H. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 84.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty