Poradna

Jak se bránit pyrotechnice blízko lesa?

Sousedé v blízkosti lesa (cca 40 metrů) každý rok na Silvestra odpalují zábavní pyrotechniku. Máme obavy, aby nedošlo k požáru lesa, jeho poškození a poškození našeho majetku (sousedního domu). Domníváme se také, že tím soused plaší lesní zvěř. Doporučíte nám, na koho se můžeme obrátit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 4. 12. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Můžete podat podnět na obecní úřad obce s rozšířenou působností, ten může uložit pokutu za rušení klidu v lese a za odhazování hořících předmětů do vzdálenosti 50 metrů od lesa. Kromě toho můžete podat prevenční nebo sousedskou žalobu k okresnímu soudu.

Podejte podnět k prošetření přestupku

Lesní zákon zakazuje rušit klid a ticho a odhazovat hořící či doutnající předměty, a to až do vzdálenosti 50 m od hranice lesa.(1) Ten, kdo nějaký z těchto zákazů poruší, dopouští se přestupku (2) a hrozí mu pokuta až do výše 15 000 Kč.(3) Řízení o pokutě může zahájit obecní úřad obce s rozšířenou působností, k zahájení řízení mu můžete podat podnět.
Přečtěte si, jaké další povinnosti musíme dodržovat v lese.

Pokud by obecní úřad na váš podnět nereagoval, je možné se obrátit na jeho nadřízený orgán (krajský úřad) s podnětem žádostí o uplatnění opatření na ochranu proti nečinnosti.

Podejte žalobu

Pokud odpalování zábavné pyrotechniky ohrožuje váš majetek (dům), je možné se soudně bránit prostřednictvím žaloby na odvrácení hrozící škody (prevenční žaloba).(4) Touto žalobou se lze v případech vážného ohrožení domáhat, aby soud uložil vhodné opatření k odvrácení hrozící škody. Do úvahy připadá též využití tzv. sousedské žaloby.(5)
Případné podání těchto žalob doporučujeme konzultovat s advokátem.

Poznámky

(1) § 20 odst. 1 písm. a) a l) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
(2) § 53 odst. 1 písm. a) a o) zákona o lesích.
(3) § 53 odst. 2 zákona o lesích.
(4) § 2903 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
(5) § 1013 občanského zákoníku.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta