Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Může magistrát zrušit významný krajinný prvek?

Může magistrát zrušit významný krajinný prvek? Nepotřebuje na to souhlas nějakého jiného orgánu, jako třeba ministerstva životního prostředí, dotčených orgánů ochrany přírody apod.?

Tento dotaz byl vyřešen dne 29. 8. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Významný krajinný prvek ruší podle § 6 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ten orgán, který VKP zaregistroval. Tímto orgánem je podle § 76 odst. 2 pism. a) pověřený obecní úřad. Zákon nevyžaduje stanoviska dalších orgánů, vyžaduje však, aby takové rozhodnutí (o zrušeni VKP) bylo vydáno pouze ve veřejném zájmu.

Pokud se domníváte, že tato podmínka nebyla splněna, domníváme se, že je možné podat orgánu, který o zrušení rozhodl, stížnost podle § 175 zakona c. 500/2004 Sb., správní řád. Stížností se daný orgán musí zabývat a vyrozumět o vyřízení stěžovatele (§ 175 odst. 5 správního řádu).

Je také možné orgánu, který je nadřízeným vůči tomu, který o zrušení rozhodl, podnět k přezkumu. Záleží pak na tomto nadřízeném orgánu, zda zahájí přezkumné řízení, v němž je možné zrušit rozhodnutí vydané v rozporu s právními předpisy.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty