Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Který úřad řeší skládku autovraků?

Společnost v naší obci skladuje na svém pozemku dlouhodobě autovraky a nemá se k jejich odstranění. To má celkový vliv na životní prostředí, především je ohrožena kvalita pitné vody. Na jaký úřad se můžeme obrátit, aby tuto situaci řešil?

Tento dotaz byl vyřešen dne 11. 2. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Můžete podat podnět České inspekci životního prostředí nebo obecnímu úřadu s rozšířenou působností. Tyto úřady mohou uložit pokutu nebo opatření k nápravě. Sousedé se dále mohou bránit tzv. sousedskou žalobou.

Podejte podnět ČIŽP nebo obecnímu úřadu

Pokud se z automobilu stane autovrak, je jeho vlastník či uživatel povinen jej předat provozovateli vrakoviště. V opačném případě mu hrozí pokuta. Tu může uložit Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Provozovat vrakoviště lze jen na základě povolení krajského úřadu (1). V něm jsou stanoveny podmínky, za kterých lze vrakoviště provozovat. Může obsahovat také právo autovraky dále zpracovávat, např. rozebírat a likvidovat. Pokud společnost nakládá s autovraky ve větším rozsahu (a tedy se dá říci, že fakticky provozuje vrakoviště) bez povolení krajského úřadu, anebo toto povolení má, ale nedodržuje jeho podmínky (2), může jí Česká inspekce životního prostředí uložit pokutu.

Pokud z autovraků budou unikat škodlivé látky do podzemních vod, může Česká inspekce životního prostředí a obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit pokutu nebo opatření k nápravě také z hlediska ochrany vod.

Těmto úřadům tedy můžete zaslat podnět.

Podejte sousedskou žalobu

Dotčení vlastníci, kteří se obávají o svou pitnou vodu, se mohou bránit pomocí tzv. sousedské žaloby. Dle občanského zákoníku vlastník nesmí obtěžovat své sousedy imisemi všeho druhu v míře nepřiměřené místním poměrům (5). Imisemi se rozumí i vypouštění nebezpečných látek, které mohou z autovraků unikat.

Poznámky

(1) § 14 odst. 1 zákona o odpadech
(2) Toto povolení si můžete také vyžádat na základě zákona č. 123/1998 Sb. a sami posoudit, nakolik společnost podmínky dodržuje.

 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty