Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jak zabránit zastavění zeleně ještě před územním řízením?

V územním plánu je lokalita (ve vlastnictví města) vymezena jako stavební parcely, v současné době se zde však nachází zeleň. Chtěli bychom tuto zeleň uchránit ještě před případným územním a stavebním řízením. Můžeme něco udělat jako občanské sdružení už nyní? Předpokládáme, že před volbami bude město přístupné přijmout závazky ve prospěch občanů.

Tento dotaz byl vyřešen dne 14. 9. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Domníváme se, že možná řešení jsou především tato:

  • Smlouva, jejímž předmětem by byl závazek města zdržet se zástavby (dodržet určité regulativy)
  • Nájemní smlouva / darovací smlouva
  • Stavební uzávěra
  • Změna územního plánu
  • Čistě politický závazek

Smlouva, jejímž předmětem by byl závazek města zdržet se zástavby (dodržet určité regulativy)

Jednou z možností by bylo uzavření smlouvy mezi městem a např. občanským sdružením. Město by se zavázalo k tomu, že např. nepřipustí zastavění 2/3 náměstí (nepronajme ani neprodá pozemky), mohly by být stanoveny i sankce. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou v tuto chvíli ve vlastnictví města, měla by být smlouva garancí, že než dojde ke změně územního plánu (viz bod 4), nedojde k nevhodnému zastavění.

Nájemní smlouva / darovací smlouva

Další z možností by byl (dlouhodobý) pronájem (např. na 5/10/50let) např. o.s. se závazkem o pozemky pečovat (zachovat zeleň apod.). O uzavírání nájemních smluv rozhoduje rada městské části. Krajní a zřejmě nepravděpodobnou alternativou by byla darovací smlouva.

Stavební uzávěra

Stavební uzávěra by byla vhodným nástrojem. Podmínkou je, aby bylo schváleno alespoň zadání nového územního plánu města, což by mělo být splněno

„Územní opatření o stavební uzávěře, které se vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu, omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo schváleno její zadání, nebo podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území.“ (§ 97 odst. 1 stavebního zákona).

Územní opatření o stavební uzávěře vydává v tomto případě rada. K tomuto kroku se teda nemohou místní politici zavázat. Tady by bylo potřeba lobovat na Radě. Místní politici by se mohli zavázat pouze k tomu, že to budou na úrovni města prosazovat.

Změna územního plánu

Změna územního plánu (resp. změna v rámci přijetí nového územního plánu B.) je konečným a ideálním řešením a měla by v každém případě navazovat na některý z ostatních bodů. V rámci procesu vydání nového územního plánu by tak mělo dojít ke změně vymezení příslušné plochy (resp. jejích 2/3, stanovení regulativů apod.).

Čistě politický závazek

Nejobecnější možností je přijetí politického závazku místních politiků, že budou podporovat zachování zeleně, využití H. podle přání občanů, když zastavění, tak max. zastavení jen jedné 1/3 apod. Tato „politická deklarace“ je zřejmě nejslabším nástrojem. Vzhledem k tomu, že se zatím jedná o politické sliby, jedná se vlastně o politický závazek i v předchozích případech, tam jde ale navíc o závazek k prosazení určitého konkrétního kroku. Nemělo by zůstat jen u čistě politického závazku.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty