Poradna

Žaloba zástupce veřejnosti

Budeme podávat námitky vůči konceptu územního plánu s využitím institutu zástupce veřejnosti. Již víme, že zástupce nemůže podat žalobu na zrušení územního plánu, pouze žalobu podle § 65 soudního řádu správního. Chceme se však zeptat, kdy se tato žaloba podává? Rozhoduje se o námitkách už ve fázi konceptu? Pokud ne, musíme tu stejnou námitku, kterou podáme ke konceptu, podat ještě jednou ve fázi návrhu?

Tento dotaz byl vyřešen dne 1. 2. 2011. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

O námitkách ke konceptu územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce až spolu s námitkami k návrhu územního plánu. Rozhodnutí je vydáno až spolu se schválením územního plánu nebo jeho změny.

Až poté je tedy možné bránit se proti způsobu vypořádání námitek a to podáním podnětu k přezkumu rozhodnutí o námitkách k příslušnému krajskému úřadu. Dále je možné podat proti rozhodnutí o námitkách žalobu podle §65 soudního řádu správního. Proti rozhodnutí o námitkách není možné podat odvolání ani rozklad.

Totožné námitky není nutné podávat, resp. ne pro zachování možnosti napadnout nevypořádání námitky ke konceptu žalobou. Pokud podáte námitky i k návrhu územního plánu, bude o nich rozhodnuto současně s rozhodnutím o námitkách proti konceptu.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta