Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Autorizovaná osoba v procesu EIA

Jak můžu zjistit, zda je určitá osoba autorizovanou osobou pro posuzování vlivů na veřejné zdraví v procesu EIA?

Tento dotaz byl vyřešen dne 11. 3. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle ustanovení § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon EIA), může zpracovávat dokumentaci, posudek a oznámení předkládané v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a zpracovávat vyhodnocení jen fyzická osoba, která je držitelem autorizace.

U záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu EIA v kategorii I a u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Toto osvědčení uděluje a odnímá Ministerstvo zdravotnictví.

Blíže jsou pravidla týkající se tohoto osvědčení upravena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení.

Podle § 3 této vyhlášky ověřuje odbornou způsobilost Ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví také vede evidenci držitelů osvědčení o odborné způsobilosti a zveřejňuje ji ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých internetových stránkách.

Aktuální evidence (resp. podle stavu k 31.12.2008) je dostupná na webu Ministerstva zdravotnictví.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty