Poradna

Autorizovaná osoba v procesu EIA

Jak můžu zjistit, zda je určitá osoba autorizovanou osobou pro posuzování vlivů na veřejné zdraví v procesu EIA?

Tento dotaz byl vyřešen dne 11. 3. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle ustanovení § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon EIA), může zpracovávat dokumentaci, posudek a oznámení předkládané v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a zpracovávat vyhodnocení jen fyzická osoba, která je držitelem autorizace.

U záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu EIA v kategorii I a u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Toto osvědčení uděluje a odnímá Ministerstvo zdravotnictví.

Blíže jsou pravidla týkající se tohoto osvědčení upravena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení.

Podle § 3 této vyhlášky ověřuje odbornou způsobilost Ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví také vede evidenci držitelů osvědčení o odborné způsobilosti a zveřejňuje ji ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých internetových stránkách.

Aktuální evidence (resp. podle stavu k 31.12.2008) je dostupná na webu Ministerstva zdravotnictví.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta