Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Musí úřad zohlednit vyjádření veřejnosti k EIA?

V rámci zjišťovacího řízení procesu EIA zaslala veřejnost úřadu nesouhlasná stanoviska. Musí k tomu úřad v závěru zjišťovacího řízení přihlížet?

Tento dotaz byl vyřešen dne 21. 8. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Musí k němu přihlédnout, nemusí se jím však bezvýhradně řídit. Vyjádření ale doporučujeme podat.

K vyjádřením musí úřad přihlížet

Úřad musí vždy dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí přihlížet k:

  1. povaze a rozsahu záměru a jeho umístění
  2. okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u záměrů příslušného druhu v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorie II
  3. obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků

Vyjádření nejsou závazná

K připomínkám veřejnosti tedy musí úřad přihlédnout, ovšem nemusí jim automaticky vyhovět. Ve zjišťovacím řízení se mimo jiné rozhoduje o tom, zda proběhne celý proces nebo skončí EIA závěrem zjišťovacího řízení. Nesouhlasná vyjádření tak mohou úřad přesvědčit o nutnosti provést celé posuzování vlivů, nejsou však pro něj závazná.

Investor pak musí zpracovat dokumentaci

Vyjádření má smysl zaslat přinejmenším proto, že pokud úřad neobdrží žádné nesouhlasné vyjádření k oznámení, nemusí po investorovi požadovat zpracování dokumentace (1) (za dokumentaci se považuje samotné oznámení) (2). Pro veřejnost by to pak mělo tu nevýhodu, že přijde o možnost podávat vyjádření k dokumentaci, mohla by se pak vyjadřovat až rovnou k posudku.

Celý proces posuzování vlivů na životní prostředí jsme popsali v našem manuálu Co je to EIA?

Poznámky

(1) Standartní proces EIA prochází fází oznámení, zjišťovací řízení, dokumentace, posudek, veřejné projednání a vydání stanoviska. 
(2) § 7 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí; takto může však úřad postupovat jen tehdy, pokud už samotné oznámení má náležitosti dokumentace.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty