Poradna

Musí úřad zohlednit vyjádření veřejnosti k EIA?

V rámci zjišťovacího řízení procesu EIA zaslala veřejnost úřadu nesouhlasná stanoviska. Musí k tomu úřad v závěru zjišťovacího řízení přihlížet?

Tento dotaz byl vyřešen dne 21. 8. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Musí k němu přihlédnout, nemusí se jím však bezvýhradně řídit. Vyjádření ale doporučujeme podat.

K vyjádřením musí úřad přihlížet

Úřad musí vždy dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí přihlížet k:

  1. povaze a rozsahu záměru a jeho umístění
  2. okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u záměrů příslušného druhu v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorie II
  3. obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků

Vyjádření nejsou závazná

K připomínkám veřejnosti tedy musí úřad přihlédnout, ovšem nemusí jim automaticky vyhovět. Ve zjišťovacím řízení se mimo jiné rozhoduje o tom, zda proběhne celý proces nebo skončí EIA závěrem zjišťovacího řízení. Nesouhlasná vyjádření tak mohou úřad přesvědčit o nutnosti provést celé posuzování vlivů, nejsou však pro něj závazná.

Investor pak musí zpracovat dokumentaci

Vyjádření má smysl zaslat přinejmenším proto, že pokud úřad neobdrží žádné nesouhlasné vyjádření k oznámení, nemusí po investorovi požadovat zpracování dokumentace (1) (za dokumentaci se považuje samotné oznámení) (2). Pro veřejnost by to pak mělo tu nevýhodu, že přijde o možnost podávat vyjádření k dokumentaci, mohla by se pak vyjadřovat až rovnou k posudku.

Celý proces posuzování vlivů na životní prostředí jsme popsali v našem manuálu Co je to EIA?

Poznámky

(1) Standartní proces EIA prochází fází oznámení, zjišťovací řízení, dokumentace, posudek, veřejné projednání a vydání stanoviska. 
(2) § 7 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí; takto může však úřad postupovat jen tehdy, pokud už samotné oznámení má náležitosti dokumentace.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta